Spiritualisme

Gnosis Uke 1

Forløsning er den reneste form for spiritualisme; dvs åndelighet. Tenker vi fysisk, er det å gå også rent åndelig. Tenker vi matematisk er forløsning,gange, eller for å si det med latin; «multiplikasjon». I stedet for å kalle noe «åndelig» er «imaterielt» også brukt. 

Som verdensanskuelse er spiritualisme blant de mest kjente, da den står i motsetning til materialisme, hvor to andre mere kjente står mellom dem på tvers; nemlig idealisme og realisme. Tenk deg sirkelen. Vi kan si disse fire utgjør et kors i den, hvor altså avstanden mellom dem er like lang eller like kort. Derfor kan vi IKKE si at idealisme er mere spirituell/åndelig, og at realisme er mer materiell. Nei, de kan oppfattes som om de var selvstendige i en lignelse mellom måneder i året med april, juli, oktober, og herved; januar. Stemningsmessig er mørketiden forløst ved at våre tanker og drømmer syntes mere selvstendiggjorte enn ved det å «døse» på sommertid. 

  At det å gå er åndelig, kan begrunnes på mange måter, og mange filosofer har beskrevet sine «forløste tanker». I samtaler og diskusjoner kan det «forløste» ordet komme når vi «går» i en talestrøm. Forløsning er også en måte å tyde ord på; «intuisjon, intuistisk».

Igjen «fysisk» kan vi følge fotsålens løfte-bære-sette prosess, hvor nervetråder, sener, muskler, ja alt settes i dynamisk bevegelse når vi går. Vi blir varme og væskeorganismen begynner å fordampe. Med det forløses også forstanden med å få belyst forestillinger og tanker, vi får innsikt som vi ikke hadde mens vi satt, lå eller stod, stresset eller løp.  

   Siden det er mange veier til «gjenforbindelse» (religion) eller til Kristus, er derfor pilegrimens gåing; «forløsning». Disippelen Jakob den eldre står for beskytteren av vandringen. Den moderne Pilegrim behøver ikke nødvendigvis å gå til Nidarås idag. Det er ofte nok å følge «dagens presters» råd: «legens»; gå !

Korstokk-kortet «Forløsning» (ordbildet 47)

Gå.

 Logos – Uke 52

Å forsøke er å teste, å prøve, å våge og å risikere. Forsøk er mot i ulike styrkegrader. 

Sett ifra en annens synspunkt, kan det være vanskelig å se hvilken styrke som ligger i intensjonen bak forsøket. I dyreriket er bjørnen tillagt denne egenskapen. (sterk som en bjørn). navnet bjørn betyr sterk. Blant engelvesener er St Mikael representanten for mot og styrke.

Man drister seg til å gjøre noe man ikke tør, eller ikke kjenner konsekvensen av, og virkningen får følger. Logisk står vi da ovenfor en avgrunn.

Forsøk er logisk spiritualisme, der åndelighet er synonymt med frigjøring (liberalisme): dvs at du kan vokse og bli selvstendiggjort. I motsatt tilfeller er materialisme der det går den andre veien med reduksjon og bremsing.

Den som ikke forsøker, har intet å vinne, men kan samtidig bli tilbakevist. Mørketiden blir slik sett en avgrunn som må overvinnes. Sommerens sanseteppe er et slør som er lysbåret med materielle forutsetninger hvor gjenstandene sees, samles og brukes. I mørket må vi famle og forsøke å se hva som er bakenom. På glattisen og holken er hvert skritt en utfordring som vekker mot. Bare ett skritt da, er «et eksempel på åndelig forsøk».

Uke 52 sitt ordbilde er nr. 11 og hentet fra kortstokken «Forspill». Ordbildene blir muntlig behandlet i begrepsdiskusjoner. Dette, og neste ordbildet blir temaet for første møtet i det nye året i uke 1. se:

Maleri a577 30×30 cm akryl på lerret m.ramme

Voluntarisme  –Ordbilde Uke 4 2024 Bildelink Foranstaltning

 Foranstaltning er gjerne brukt i de store sammenhenger, om det så er statsbesøk. Foranstaltning er viktig for hver og en av oss. Det berettiger at ingen har rett til å styre og herse over oss uten at et overformynderi juridisk er legitimert til det. Det brytes daglig forøvrig når politkerne sier vi skal jobbe, være tjenere. De jukser med begrepene når de i annen hver setning blander inn det å arbeide (virke, work). Foranstaltning har ellers et intimt forhold til arbeid. Foranstaltning er prosjekt og slik sett handler det om livsforanstaltningen. Det kjennetegnes ved at det har en begynnelse og slutt. Mange kan sette en slutt når de går av med pensjon, noe som kan være høyst problematisk. Har man bare vært tjener, eller har man virkelig arbeidet? Har du hatt en foranstaltning som kalles hobby, er du gjerne heldig, da du kan utvikle den videre? Du kan selvfølgelig også begynne med et helt nytt et.

Foranstaltning er også projisering. I geometrien har du punkter som på et ark kan gies større avstand mellom. Linjene tegner former som avslører skjulte hemmeligheter eller gåter. Våre følelser kan også være gjenstander for å se, og å oppdage hva som bor inni oss gjennom det vi her kaller foranstaltning. I stedet for «Foranstaltning» kunne ordet «Forklaring» i ordbilde nr 63 i Forspillkortstokken vært brukt. Begrepet skal diskuteres på fredag. Se invitasjonen.

Maleri a567 h.125 x l.165 cm Olje på lerret m.ramme

Empirisme –Uke

Mystikk – Uke

Maleri aa484 30×40 cm Akryl

Maleri aa480 30×40 cm Akryl

Transcendentalisme – uke 2

Kortside nr 25 ifra Kortstokken: Forspill

Det forkastelige og bestialitetens historie henger sammen. Det ondes problem. Liberal objektivisme: En politisk retning som nesten ikke vil ha stat, der den sterkestes rett skal vinne med sin egen egoistiske økonomi. Den diametrale motsetning til sosialisme eller materiell subjektivisme. Det forkastelige kan også sies med andre ord i religiøs kontekst, og bli monsterlikt i den store kampen mellom det gode og onde. Det gode, alias altruisme, står i kontrast til samlebetegnelsen for alt ondt, både Djevelen og Satan, som inkludert i de 7 dødssynder Håkon Bleken nå har malt og stiller ut, samt andre mindre alvorlige laster krefter. Det forkastelige. 

Det forkastelige er ikke noe materielt man kaster, men imaterielt, dvs er av åndelig bestemmelse, spirituelt eller liberalt; frihetlig for menneskes natur som er det liberales opprinnelige mening. Dermed er det ikke så enkelt, fordi det onde vokser med vår egen gange, når vi går uten å betenke dets problem. Kan det forkastelige fordrives med det forkastelige? Det er umoralsk. 

OkkultismeUke 3

 Fra kortside nr.32 fra begrepskortstokken : «Forspill»

Foreldet er som vi tenker om foreldre iblant at vi vil leve våre egne liv, og ikke bare overta gammel stil og deres former. Tinglig er det nedstøvet, og vi finner kanskje en gammel Bibel. I den er det ord som ikke lenger kan brukes, og det henvises til det Gamle Testamentet, eller dens skikk og bruk. Foreldelse er det mye snakk om på de fleste områder, og er et skjult åndelig aspekt. Men også i fysikken er det slik og mekanikken blir slitt og oppbrukt. Fossil energi det samme som foreldet energi.

Foreldelse skjer raskt før vi får snudd oss. Hele solsystemet vårt farer av gårde med en hastighet på mangfoldige tusener av kilometer i sekundet mot stjernebildet Herkules. Så det er egentlig ikke så rart at vi ikke klarer å følge med på det hele?

Kortbildet nr. 32 fra kortstokken, «Forspill» tar for seg begrepet eller bevisstheten vi er ute etter å få belyst. Det inviteres til diskusjon om dette; og om hva som er det motsatte; dets antonym?

Bilde a254 til idiomkortstokken Sk 23. Akryl på lerret 1×1 meter

Se 

Materialisme

Objektivisme               Sensualisme

Rasjonalismen                 Fenomenalismen

Idealisme                   < – >               Realisme

Psykisme                                       Dynamisme

Essensialisme                Monadisme

Spiritualisme

med 7 stemninger: Gnosis – Logos – Voluntarisme – Empirisme – Mystikk –Transcendentalisme – Okkultisme. Stemningene blir lagt ut med bilder og tekst; ordbilder. Ordbildene utdypes og beskrives med utfyllende tekster underveis. Til en start er det to typer ordbilder. Den ene med ord som begynner med «For». Disse er med i kortstokken «Forspill» som ble trykket i oktober 2023. Den andre består av faste uttrykk (idiomer), og tilhører en ny korstokk som er under planlegging. Begge ordbildetypene er ment å vise hvordan begreper (allmenne begreper) erverves innenfor sin stemning.

opp: Spiritualisme


Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *