Sensualisme

er her ordnet blant 12-heten slik at den tilsvarer kl.01 på en klokkeskive. I begrepskortstokken «Forspill» er dette ordbilde nr.1. Ordbilderekkefølgen vil ellers følge en tråd som går på å kryss og tvers gjennom alle verdensanskuelsene. Nr. 1 i kortstokken er valg fra det okkulte aspekt i sensualismen.

Gnosis Uke

Ånd.

Logos – Uke

Voluntarisme –Uke

Empirisme –Uke

Mystikk – Uke

Transcendentalisme – Uke

Okkultisme

viser tilbake til:

Materialisme

Objektivisme               Sensualisme

Rasjonalismen                 Fenomenalismen

Idealisme                  < – >               Realisme

Psykisme                                       Dynamisme

Essensialisme                Monadisme

Spiritualisme

med 7 stemninger: Gnosis – Logos – Voluntarisme – Empirisme – Mystikk –Transcendentalisme – Okkultisme. Stemningene blir lagt ut med bilder og tekst; ordbilder. Ordbildene utdypes og beskrives med utfyllende tekster underveis. Til en start er det to typer ordbilder. Den ene med ord som begynner med «For». Disse er med i kortstokken «Forspill» som ble trykket i oktober 2023. Den andre består av faste uttrykk (idiomer), og tilhører en ny korstokk som er under planlegging. Begge ordbildetypene er ment å vise hvordan begreper (allmenne begreper) erverves innenfor sin stemning.

opp:Sensualisme


Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *