Fenomenalisme

Gnosis Uke

Logos – Uke

Voluntarisme –Uke

Empirisme –Uke

Mystikk – Uke

Transcendentalisme – Uke

Idé.

OkkultismeUke 10

Kortsidebildene 27 og 28 er motsetninger: «Forord» er tiltenkt en uke i mars, mens «forbannelse» en uke i september. Kortene i kortstokken «Forspill» skal følge årstemninger i valg av ord og begrep.

Teksten under var et innlegg til begrepsdiskusjon.

Kortside 28, «Forbannelse» falt denne gang sammen med tema i :

som diskuterte «Hva er Satanisme?»

Forord og forbannelse er direkte motsetninger, antonymer til hverandre som forskjellen på kjærlighet og hat. Forordet er prologen før noe skjer på scenen, i en bok eller i livet. Det er før en åpning, en fødsel og skapelse, og samtidig er forordet med hele tiden «metafysisk» og; smører, salver og balsamerer «hendelsesforløpet*. Forord skal ikke forveksles med innledning (åpning/forspill), som introduserer deltagerne og omstendighetene.

Søren Kierkegaard om sin bok; «Forord»  som er utgitt under pseudonymet Nicolaus Notabene. Betydningen av pseudonymet som ble brukt til forord , Nicholaus Notabene, ble best oppsummert i hans verk Writing Sampler , der Kierkegaard sa to ganger for å understreke: «Vennligst les følgende forord , fordi det inneholder ting av ytterste viktighet.» Han prøvde å fortelle kritikerne sine om å lese forordet til bøkene hans, fordi de har nøkkelen til å forstå dem. Nota bene er latin for «merk godt».

Forordet er opphavet; urbegynnelsen og verdensordet. Det er førjordisk. Prologer er gjerne fremstilt med englekor, og det toner ned ifra høydene og blir gjennomtrengende. Hva det er som det støter an på, er motsetningen; det ugjennomtrengende, det som ikke kan rokkes ved; «sinnet»; det å være sint, rasende eller forbannet! 

Hva disse to begrepene forteller, er at forordet er «overjordisk», mens forbannelse er «underjordisk». Begge sees berettiget der de kan møtes på midten; altså på jorden blant mennesker. 

Det invitertes til en fri samtale/diskusjon om motsetningene. Det er også motsetningen mellom en paulinsk dyd og en dødsynd. Det kan gjøre diskusjonen mere aktuell?  

Materialisme

Objektivisme              Sensualisme

Rasjonalismen                 Fenomenalismen

Idealisme                  < – >               Realisme

Psykisme                                       Dynamisme

Essensialisme                Monadisme

Spiritualisme

med 7 stemninger: Gnosis – Logos – Voluntarisme – Empirisme – Mystikk –Transcendentalisme – Okkultisme. Stemningene blir lagt ut med bilder og tekst; ordbilder. Ordbildene utdypes og beskrives med utfyllende tekster underveis. Til en start er det to typer ordbilder. Den ene med ord som begynner med «For». Disse er med i kortstokken «Forspill» som ble trykket i oktober 2023. Den andre består av faste uttrykk (idiomer), og tilhører en ny korstokk som er under planlegging. Begge ordbildetypene er ment å vise hvordan begreper (allmenne begreper) erverves innenfor sin stemning.

opp: Fenomenalisme


Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *