Dynamisme

Gnosis Ukens ordbilde 45

Nr. 37 i kortstokken «Forspill

Forståelse er et ord alle erkjenner, men ikke alle bruker til enhver tid, da det grenser nedad til idioti.

Forståelses-evnen har lenge vært gjenstand for prøve, gjennom intelligens test. Fysiologisk vet man at hjernen består av mange små speil, og at inget lys er tilstede når innsyn eller innsikt mangler. De dumme tenker ikke. De lyser ikke. De forstår ikke.

Den intelligente tenker, og har evnen til refleksjon, der det germansk-pregede ordet; «re-sonne-re» kan oversettes med  «tilbake-sole»*. 

Det er altså en sol som ligger til grunn, og en tanke oppstår som lys først når det reflekteres. Vi tenker altså ved speilingen, når «lysbryteren slås på». Spørsmålet blir så: hvem vrir bryteren på; er det du, eller er det solen? Er vi ubevisste om saken, er det nok solen som frembringer tanken og er det intelligente? Dersom vi er bevisste, kan vi stå friere, og dermed utføre selvstendige tanker, og dermed være tenkere; filosofer. Filosofi handler om å forstå verden. 

Er vi halvbevisste, er vi kanskje hobbyfilosofer? Kanskje delvis skjems over å gå i et filosofisk forum, eller vi syntes det er luksus? Å være filosof er ingen skjermet tittel. Vi kan være velvitende om vår egen evne til forståelse.

Tanke.

  • tillegg 7.11.23

«Tilbake-sole» er her et nytt konstruert ord fra et ord som knapt finnes som et tysk opphavelig: «re-sonne-re». Etymologien til resonnere er kjent som latinsk opphav og kan forstå som «lyde tilbake » (resound). «Reflektere» er også her brukt og kan tydes «bøye tilbake» Mao vi har flere «Re-» ord med forskjellig stamme. At alle forskjellige her kan oversettes til «Forståelse», er selvfølgelig diskutabelt. Dersom noen har bedre forklaringer, eller kan vise til ordbøker som forklarer dette bedre, er det velkomment! (En større diskusjon vil være at stammeordene «lyde», «bøye» og «sole» alle kan forklares som stemninger som har med «solkraften»å gjøre.).

Logos – Ukens ordbilde uke 46

fra spillkortet 42 i kortstokken «Forspill»

Med «forlag» forstår jeg det å sette, det å sitte, og det å snakke; tale. Som ren tale er ord; verb, kjent for at du kan sette «å» foran (med Infinitivsmerket).

Et forlag er en «for-forbindelse» som vi på godt norsk kaller en «sammenheng» (kontekst), som da også er en «setning». I en setning kan vi dele opp ord i ordklasser, men samtidig er ord; ord. Verbet «å sette» utgjør ingen begrepsforskjell ved å bli substantiv; «sete», stol, trone, sal, hoff, etc. Slik sett er altså alle ord «forlagte»; plassert, nevnt og benevnte.

Det oppstår fort misforståelser med ord, og vi har språkforvirring. Eksempelvis kan ordet «forlag» misforståes; og det har sin forklaring. Det vil også gjelde mange av ordene i denne «forspill- kortstokken» med alle ord som begynner med «for». Ordene (de fleste) er her brukt med preposisjonen «for». 

Vi kan merke oss at preposisjonene «ver» og «vor» fra tysk, blir til «for». Det er forskjellige ord på norsk (selv om de skrives likt). Forlag i betydning «Verlag» på tysk vil da bety å legge bort noe, mens altså «Vorlage» blir det vi her snakker om; som en bevisst sammenheng, hvor vi gjenfinner «ordet», «plassen», «stedet» eller «navnet».

Utover dette har vi også her å gjøre med en bestemmelse (stemning) å gjøre, det greske; logos (ord). Det vil si at alle ord med -logi, -logikk, -logisme i etterstavelsen, er ord som peker på mange ulike begreper. (Ingen eksempler nevnt, ingen glemt).

En gang i tiden var det et urspråk uten at det var språkforvirring. Dette utifra følgende resonnement: Alle ord var «onomatopoetikon»; lydbærende ord, hvor altså «tungetalen» var magisk, gjennom lydbruken hvor tydningen forble udiskutabel. Hvert ord hadde makt, hadde autoritet («var hos Gud»); et kosmos hvor begrep og ord var det samme.

Vi kan si vi har med store og små «forlag» å gjøre. Som dyd er det å sitte og være tålmodig.

Voluntarisme –Ukens ordbilde 44

fra spillkortet 42 i kortstokken «Forspill»

Finskrevet 3. 11. 2023

 «Formyl» og «dynamisme» tilhører samme begrep. Begreper er tverrfaglige, men «formyl» er et sjeldent ord, der det bare brukes i kjemien og er «frie radikaler». Vi har med noe radikalt å gjøre, som går «tilbake til røttene». Vi kan si «tilbakerullende» eller revolusjonært. 

          Noe betegnende her er at så forskjellige tankesett som det republikanske partiet i USA, og kommunismen i Europa, kan begge sees på som radikale bevegelser, da de også bruker fargesymbolikken i  rødt!. 

Vi kan forklare det ved at de går tilbake til treenigheten i trikoloren fra 1700 tallet, og den franske revolusjon; da sivilisasjonen satte seg moderne mål med grunnlov og uttalte ønsker om demokrati. De er tilbakerullende. Siden de er partier og politiske sekter, er de også ensidige og finner seg kun en tolkning, eller kun en farge av det treenige utgangspunktet i rødt, hvitt og blått. Den ene tolker frihet som om økonomi, eller kapital er noe en har frihet til. Den andre velger brorskapsprinsippet «common», dvs er det vanlige (kommunistisk). Det blir valgt rødt fordi blodet fløt daglig og vanlig i den franske revolusjonen?

                Vi får at forskjellige tankesett arbeider forvirrende under samme fargekodeks, og samtidig skaper mangfold av ulike oppfatninger ut av det allmenne utgangspunktet. Det er dette demokratiet våger gjennom ytringsfrihet, men samtidig kan rivaliserte meninger og partier føre til at radikaliseringen påkaller tyrannen. De demokratiske prinsippene og prosessene må være forankret og gode nok og valgordningen troverdig. Diktaturet ligger og ulmer som vi vet, både i venstre og høyre sving, og kan trekke oss tilbake til eldgamle former med autoritært styre.

   «Dynamisme» er til forskjell fra «formyl» et  mer allment ord.  Dessverre, viser her de fleste ordbøkene en for primitiv definisjon. Ordbøkene viser til det greske «dynamis» og utlegger det bare kun som «kraft».

Det er primitivt fordi det dynamiske må også kunne ha «bevegelse» som innhold. Det riktige måtte være «kraft + bevegelse»,«kraft med svung» eller «sving kraft»!? Skal man åle eller klatre opp fjell, må både kraft og bevegelse være der. I turnøvelsen på svingstangen har vi kanskje det synligste eksempel?

At ordbøker tar feil, eller ikke forstått bevissthetsutviklingen, kan være at det gamle greske «dynamis» ikke er sett i forhold til den kopernikanske vending i det moderne heliosentriske verdensbildet. Solen er utvistelig det som vi kan kalle «kraft!» Holder vi oss til det, var det ikke slik i det gamle Hellas, da det geosentriske verdensbildet rådet. Stemningen var annerledes, og solen (Helios med solvognen) var i bevegelse mens den svinget på himmelhvelvet. 

  Nå i det heliosentriske verdensbildet er solen i sentrum og ikke lenger «planeten» som beveger seg på himmelen. 

      Som begrep er dynamisme fortsatt «radikalt», ikke bare en solkraft, men en kraft som svinger seg, og ligner mer planeten «mars» med tilbakerullende bevegelser. Det skaper mangfold i bevegelser, er ekplosiv fordi den «hele tiden svinger»!  

Formyl, de frie radikaler, dynamisk, ren krutt, dvs: dynamitt!   

—      

Empirisme –Uke

Mystikk – Uke

Transcendentalisme – Uke 48

 Forgiftet,«forgi»,«for-begivenhet», eller en «for-hendelse» som førte til at frukten av kunnskapens tre ble spist. (Kvinne beskyldt for å ha forgiftet mannen).

«Styggen» har fått sitt pass påskrevet gjennom myten om Ikaros, Iblis, Loke og Lucifer. Det forbrente er stygt fordi det kommer for nær autoriteten, makten, solen, ja Gud selv. Idag er også språket forgiftet, og derfor hender det ting som kunne ha vært unngått. Når «proud» (kry, stolt) forveksles med «pride» (pynt, hyllest) kan kulturelle misforståelser lett oppstå, og skape voldshandlinger, mens djevelen nok godter seg?

Det stygge er også et uttrykk for urettferdighet. Barn er klarsynte i følelseslivet og har moralsk kompass. I ordet «fair» eller si «unfair» skinner det igjennom at «det fagre», eller det «skjønne» er positivt, mens motsetningen er heslig og stygt. Barnets evaluering ligger på det estetiske plan. 

Utdrivelsen fra paradiset kan sees i sammenheng med puberteten hvor «for-begivenheten»; og pakten med styggen, er et nødvendig trinn mot voksenalderen. Det må brennemerkes og følges inntil en eventuell avsløring. Det pubertale er oppblåsthet; en hybris som er verken det ene eller det andre eller begge deler samtidig?  Vi har broilere i storpolitikk, som vanskelig kan tre tilbake på demokratisk vis, når de først har kommet solen for nær. Med svak valgoppslutning på under 2/3 forteller det at demokratiet har et stykke å gå?

Staten og rettsvesenet må garantere presise lover og regler, men samtidig må dommeren kunne beholde den estetiske barnlige sansen, unngå at det urettferdige vinner; men at det fagre; er det som råder; om ikke staten selv skal forbli forgiftet?

OkkultismeUkens ordbilde uke 47

fra spillkortet 47 i kortstokken «Forspill»

 Er forsømmelse en av de skjulte anti- utviklingskreftene som dominerer mest i dagens sivilisasjon og som gjør samfunnet pill råttent?

Oppvekstvilkårene for barn virker nå å være på et lavmål hvor skole og hjem overlater dem til roboten som oppbevaringsted og leketøy? Det var bedre i det gamle Sparta da oppdragelsen på spartansk vis overtok smårollingene? Dersom oppdragerne da var slaver, var de tross alt mennesker?

Forsømmelse strekker seg ifra ikke-gjøren til ugjerning. Det betyr at den kan være snikende, og føre til to typer mord; Brodermord og justismord. Både voldstatestikken og selvmordstatistikken har økt.

Forsømmelse er ennå ikke fordervelse (ødeleggelse), slik at det ennå er håp om at galskapen kan rettes opp. Rotter og «kontorrotter» er ikke bare overflødige dyr, og vi spiser mat som muggost, «rustne spiker» og smuldrepai.

I det store kretsløpet har råttenskapen en viktig funksjon. Dersom utviklingen er ensidig, kan det være bra med en «ikke-gjøren» som forsømmer!?

Er derimot forsømmelse hovedregel, og fører den sammen med andre skjulte krefter til avgrunnen før den egentlig burde det?

Er situasjonen i Gaza idag en forsømmelse av kjærlighetsinnsikt? At den salvede var kun engangshendelse i fysisk legemligehet. og derfor utvikles ved neste korsvei til et annet nivå; der allmenningsprinsippet gjelder? En fordreid Bibeltolkning som fører til at råskapen alias forsømmelsen ikke har sidestykke?

Materialisme

Objektivisme               Sensualisme

Rasjonalismen                 Fenomenalismen

Idealisme                  < – >               Realisme

Psykisme                                       Dynamisme

Essensialisme                Monadisme

Spiritualisme

opp: Dynamisme


Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *