Psykisme

med 7 stemninger: Gnosis – Logos – Voluntarisme – Empirisme – Mystikk –Transcendentalisme – Okkultisme

Psykisme er et ikke etablert ord på norsk, men er her valgt da ordparalellen er grei på engelsk og på tysk.

Underkategoriene blir her nevnt som stemninger hvor ordbilder er plukket ut for å representere hver. Alle skal få tekst.

Gnosis Uke 10 Gnostisk psykisme:

Forord og forbannelse er direkte motsetninger, antonymer til hverandre som forskjellen på kjærlighet og hat. Forordet er prologen før noe skjer på scenen, i en bok eller i livet. Det er før en åpning, en fødsel og skapelse, og samtidig er forordet med hele tiden «metafysisk» og; smører, salver og balsamerer «hendelsesforløpet*. Forord skal ikke forveksles med innledning (åpning/forspill), som introduserer deltagerne og omstendighetene.

Søren Kierkegaard om sin bok; «Forord»  som er utgitt under pseudonymet Nicolaus Notabene. Betydningen av pseudonymet som ble brukt til forord , Nicholaus Notabene, ble best oppsummert i hans verk Writing Sampler , der Kierkegaard sa to ganger for å understreke: «Vennligst les følgende forord , fordi det inneholder ting av ytterste viktighet.» Han prøvde å fortelle kritikerne sine om å lese forordet til bøkene hans, fordi de har nøkkelen til å forstå dem. Nota bene er latin for «merk godt».

Forordet er opphavet; urbegynnelsen og verdensordet. Det er førjordisk. Prologer er gjerne fremstilt med englekor, og det toner ned ifra høydene og blir gjennomtrengende. Hva det er som det støter an på, er motsetningen; det ugjennomtrengende, det som ikke kan rokkes ved; «sinnet»; det å være sint, rasende eller forbannet! 

Hva disse to begrepene forteller, er at forordet er «overjordisk», mens forbannelse er «underjordisk». Begge sees berettiget der de kan møtes på midten; altså på jorden blant mennesker. 

Det inviteres til en fri samtale/diskusjon om motsetningene. Det er også motsetningen mellom en paulinsk dyd og en dødsynd. Det kan gjøre diskusjonen mere aktuell?  Det refereres til begrepskortstokken «Forspill» med kortside 27 og 28 (Forord og  Forbannelse)  Alle kan delta.

Hjertelig velkommen !

Logos – Uke 9 Logisk psykisme:

Kortbilde 4 i forspillkortstokken. 29.2.24 tekst

Det forevigede er nonfigurativt, energi og sjel. I kunsten er det nonfigurative det motsatte av det figurative; det formmessige eller billedlige. Egentlig er det umulig å lage nonfigurative bilder, fordi det ved ethvert malerstrøk oppstår en form ved at en farge møter en annen farge, flate eller strek; det blir figurer eller former uansett. Det forevigede er derfor et indre aspekt som er bakenfor fysisk form, og har sin egen logikk. Kunsten ved det nonfigurative billedutrykk er å skape antydninger; ikke fysisk gjenkjennelige figurer, men andre uttrykk som ikke har endelig beskrevet form. Det er energien og sjelen det kommer an på.

Det forevigede er energi. Energi oppstår ikke og forsvinner ikke og er alltid bevart, men forandrer seg til andre former. Energi er rent arbeid, virkning (verk/work). Arbeid er profesjon, yrke og det som fungerer, virker. Virkninger kan måles idet energien samles eller flytter seg videre i andre medier. Går den inn i jordelementet blir den bundet og kan lignes med slaveri, som er jobb påtvunget utenfra. Forskjellen mellom arbeid og jobb var  bevissthet i generasjoner tidligere, da eksempelvis ord som «yrkesstolthet» var en beskrivende «merkelapp». Nå er det grått, og tidstyveriet automatiserer, skaper stress med lite indre substans. Mentalt sett er jobb prostitusjon som er betalt eller ikke betalt alt ettersom om det er innenfor godt eller dårlig lønnssystem. Politikerne snakker i annenhver setning om jobb og arbeid, og mener at bare det har verdi som «målbart virker positivt» inn på statsbudsjettet i form av inntjening. Det snus opp ned. Det er politikerne som bør være tjenere. De dikterer, mens i demokratiet  burde de tjene folket. Den trellbundete jobbinga er derfor noe annet enn arbeid som er kreativt og er styrt innenfra.

Det forevigede er sjelen (psyken). Den er arbeidet og energien, og er blitt frarøvet eksistens. «Sjelen finnes ikke». 

Dette tiltross, finnes det temmelig mange psykologiske retninger. Utpå 1800 tallet har psykologifaget utviklet seg og forlengst blitt et selvskrevent yrke. (Ingen pionerer nevnt, ingen pionerer glemt). Psykologi er foruten faget, en lære, logos, sammenheng og organisering av sitt indre logiske aspekt. Den er samtidig en helhetlig verdensbetraktning; en verdensanskuelse på lik linje med idealisme, rasjonalisme, materialisme, spiritualisme etc. Et norsk opparbeidet ord for dette finnes vel ikke, derfor blir et forslag å kalle det «psykisme» (som ligner uttrykket på engelsk og tysk). Ordet «psykologi» oppstod interessant nok på 1400 tallet i en tid hvor det heliosentriske verdensbildet overtok, hvor reformasjon og renessanse (gjenfødelse) var brytningen. Sjelen fikk en selvbevissthet (bevissthetsjel), som reflekterte en tidsbevissthet og et forhold bl.a til historie som ikke var tidligere. «Utviklingstanken om å forevige».

Voluntarisme  Uke 12 Voluntaristisk psykisme:

Ordbildet er nr. 50 i kortstokken «forspill» Malleribildet aa035

Ordbildene blir diskutert i begrepssamtaler på fredager, se invitasjon. 22. mars og 29. mars i år uteblir, for ukene 12 og 13. Velkommen tilbake 5. april i uke 14.

Kortet «forhandling» står i en særstilling, da dette er hovedaktiviteten vi har, når vi diskuterer og samtaler. En forhandling er en utveksling mellom minst to parter, og fører i beste fall til en bevegelse og blir berørte. Dvs at det lykkes med møtet!

Forhandling kan være mer helsebringende enn lyset, og er derfor noe av det viktigste vi mennesker kan gjøre. Dens motsetning er likegyldighet, giddesløshet og passivitet. Den vanlige måten vi har å regne på (1+1=2), fører til dette fatale, fordi det har gjort oss slavebundet til roboten der stemningsmørket råder. Forhandlinger har faseforskyvninger i seg, noe som kan starte i en håpløs diskusjon, men vi kan allikevel ende opp i en god samtale. Skjer dette, har en befruktning funnet sted. Regnestykket kan da se slik ut: 1+1=3. (sålangt skrevet kveld 20.3)

Empirisme –Uke

Samtale.

Mystikk – Uke

Transcendentalisme Uke 11 Transcendental psykisme:

Refererer til kortside 18 i begrepskortstokken; «Forspill»

Til tekst «forvillet» er jeg igrunnen svær godt muntelig forberedt, men har ikke klart ennå å gjøre det skriftlig. Derfor foreløpig her noen disposisjoner: Forvillet kan man være ved å ha gått seg bort i skogen. Det samme kan være når en ikke vet hvilke parti, person eller styre man skal velge. Forvillet er anarkistisk. I dag styres dikotomien; dvs en oppsplittet verden med to konkurrerende blokker, hvor begge har sin rot i næringslivsdrøftelser og krangel om eiendomsrett: lag og foreninger (kapitalisme og kommunisme). Ingen av dem har greie på åndsliv; kunst, vitenskap og religion; helse- og skolevesen. I dikotomien fungere heller ikke rettsvesenet der jo bakeren fortsatt rettes for smed (Wessel), og hvor rettssalærene står i kriminell kontrast til en levelønn blant ulike. Staten er ikke forstått av ledende politikere som håndhever av rettsprinsipp. Kommune og stat er to helt forskjellige virkelighetsoppfatninger. I Frankrike har man de gule vester. I Norge er 1/3 av befolkningen sofavelgere. Forvillelse fører til kaos.

Vi skal også snakke om motsetningen, antonymet.

Okkultisme – Uke

Materialisme

Objektivisme               Sensualisme

Rasjonalismen                 Fenomenalismen

Idealisme                  < – >               Realisme

Psykisme                                       Dynamisme

Essensialisme                Monadisme

Spiritualisme

opp:

Psykisme


Kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *