www.12Worldview.com:

12 Verdensanskuelser
( På norsk)

Materialisme
Konseptualisme Sensualisme
 Rasjonalisme     Fenomenalisme
Idealisme <                   > Realisme
Antroposentrisme Eksistensialisme
Den annens filosofi   Monadisme

Materialisme og monadisme
12 Halvsannheter


Materialitisk livstil

Nominalisme   Hedonisme
 Ateisme                Skeptisisme
Agnostisisme <         > Solipsisme
Dilettantisme          Fanatisme
Fatalisme   Kverulantisme 
Spiritisme12 Ideologier
 (partier)

AP-Rødt
Venstre              SP
 Høyre                        Andre
SV <                       >Realitet
Samfunnslønn            FRP
Solidaritet       MDG

12-heter
under utarbeidelse

Dyder
12Sanser
Hørselssansen12-heter på ulike språk

Felles og den Tyske (12Worldview.com)Filosofisk debattRelevansen
 til andre siderTilbake og opp
12 Verdensanskuelser
( På norsk)


Idealisme

www.12Worldview.com
12 Worldview (uk)
12 Weltanschaungen (de)
Idealisme (Wiki)

Materialisme
Konseptualisme                 Sensualisme
 Rasjonalisme                             Fenomenalisme
Idealisme <                            >     Realisme
Antroposentrisme                            Eksistensialisme
Den annens filosofi                Monadisme 
 Spiritualisme


Idealismens halvsannhet : “Agnostikeren”


Snillisme er et annet ord for agnostisisme,
og en lidelse som ble karakterisert av Gisle Espolin Johnson på begynnelsen av 1970-tallet. Det tilførte helsefagene en ny og viktig beskrivelse av et syndrom. Det er en evne til ikke å sette grenser, og en feighet til ikke å velge. I religiøs sammenheng klarer man verken å benekte Gud, eller å gå inn for at det finnes noe perfekt overordnet. Den utbredte snillisme og agnostisisme fører til et utbredt samfunn uten mål og mening. Fordi man ikke har tro på at det er det mentale i hvert mennesket som bringer samfunnet fremover. Man er kort og godt i en konstant nøling. Som rekyl får man ekstrem-idealisten, for å påminne oss om at vi har en jattete kultur som ikke har særlig respekt for seg selv, og som TROR at “systemet i seg selv” ordner opp.
12. nov. 2013

Idealisme


Torger Jacobsen filosof filosofi verdenanskuelse antropos materie materialisme atomer idealisme idé ideal overbevisning visjon frivillighet statsråd stat maleri annens toten totning 12 ansikt humanisme fenomen fenomener objektiv dom advokat virkelighet ånd andelighet åndelig verden mentale mystikk psykologi psykiatri folk virksomhet illusjon kunstner
De beste idéene  30x40cm
SV er idealistisk materialisme.

I en tid hvor dialektikk ikke er spesiell salongfehig diskurs,
dreier det seg om å dreie de materielle forhold innunder statsapparatet.
 Ingen kan egentlig vite hva Karl Marx mente med kapitalismens kriser;
 når idéalsamfunnet ville inntre.

Det gjelder det samme som idealistene i urkristendommen;
at lovnaden om at tiden er nær,
innbefatter tviholdelse på idéen om at det forestående
kan intreffe når som helst.

Imens blir kulturlivet via skolen materialisert.
At der kirken skulle bestemme tidligere,
der er det nå statsråden som har det høystes embete.

Forslag til ny valgordning

23.04.2013


Torger Jacobsen 12 verdenanskuelser artist staten maleri galleri utstilling kunst idealist agora pavljong
Agora paviljong(OM)


Idealisme
Forandret 9.april 2013
22.juli 2011
er merkedag
for en
ny type idealisme.
Siden idealismen manglet under store deler av etterkrigstiden,
har sosial- og bedriftsøkonomene overtatt føringen.
Særlig etter 70 tallet, er viktige samfunnsoppgaver blitt satt til side enda befolkningens prognosene var forutsigelige. Det var allerede et overflodsamfunn og man var overbevist om at folk ville leve lenger, og at teknologien ville gjøre ting lettere.
Selvfølgelig er det enkelt å komme etterpå og klage på ting som burde vært gjort. Og da man var under den kalde krigen, hadde landet latt seg bli en brikke under stormaktenes spill.
Og etterhvert blir det avdekket (top secret) hvor
latterlig naive nordmenn er.

I virkeligheten er det ikke det det dreier seg om.
På 70 tallet vokste det frem et organisasjonsliv som overgikk all annen politisk ideálisme. Vi fikk bevegelser innenfor miljø og klima som tenkte langsiktig og som protesterte mot sedate politikere. Som i urkristendommen risikerte de fare for eget liv, og kjempet for allmenninteresser. Mens så sent som for under 10 år siden, kunne statsministeren gå langs Akerselva med familie og venner uten sikring, og snakke om møter i tilknytning til Irakkrigen i mobiltelefonen.

Det er selve blokkpolitikken som idag er det store hinder for at de viktige endringen ikke blir gjort. Vi har ingen stat. Staten er blitt bedrift. Dermed utgjør det ingen stor forskjell på om det er H eller Ap som styrer. Og vi har sett at de store partiene samler seg om prinippet om å bli sittende, ekvalent med å ta politisk ansvar.
Det er ikke noe ideálisme i det.

Det er mye sakskompleks som er skjøvet under teppet. Det er også  uvitenhet. Hva media er fokusert på, er å ha de kjendiskåte under sin hule hånd. Å ta opp de grunleggende spørsmål blir for komplisert i det populistiske markedet. De intelektuelle idealistene skal helst være folkefiende, og fordrives ut av landet. De er blitt tatt i å synde imot det 4.bud.

På et tidspunkt rett etter Berlinmurens fall, avdekket man nyfattigdommen i Norge. At istedet for å bli et mere egalitært samfunn, vokste skillene og ble et 2/3 samfunn. Å bli fattig i Norge, rettere sagt"; utenfor systemet", er forbundet med større mindreverd, enn å være fattig i uland.

Dette står da i grell kontrast til utferdstrangen. Mange har  sommer- og vintersteder rundt omkring, som blir stående som tilfluktsteder. Fly og charterturer er et velkjennt fenomen over mange tiår, hvor kanskje ikke nordmenn er noe bedre enn brede og høylytte amerikanere?

I den senere perioden kommer innovasjonen ifra øst og syd.
Fordi Statsbedriften lever innunder kapitalismen, er det rett  og rimelig at man kjøper seg billig arbeidskraft. Fordi staten ikke er stat verdig, oppstår uløselige gråsoner, hvor den enkeltes moral blir fullstendig ignorert ifra systemets
arroganse, og dets egentlig kyniske ledelse.

Vaghet eller konfliktsky?
 Antall departementsavdelinger øker med omrokkeringer og statsråder. På tinget hos Vikingene var det 12. Og ingen fikk gå ifra hverandre før helheten, dvs alle fikk sagt sitt.
 Derved er vi ved kjernen.

Der det ikke finnes idéaler,
finnes ikke idémessig fornyelseskraft.
Og etterhvert som undertrykkelsen pågår, vil begeret bli fullt, og det store opprøret kommer tiltross for velstand.
I Norge har det svært lenge vært høy selvmordsprosent.

Det er grunnleggende uansett rik eller fattig, at mennesket må få gi andre noe; at verden ikke kan være perfekt; fordi da blir det ingenting igjen som kan forandres. Forandring  fryder er et langt mere vitalt ordspråk enn hva de fleste tenker over.

I den grad et kollektivt selvmord er konsekvensen, kan 22. juli være eksemplet på at idealisten kan tro seg gjøre noe godt og å tjene felleskapet. Fordi den kollektive himmel og idealverden gjør opprør.

Jeg er slett ikke ferdig ennå, og vil gjerne komme tilbake med endringsforslag.

9.april 2013 kl. 11.15

Idealisme

Torger Jacobsen 12 verden artist staten maleri galleri utstilling gralen kunst idealist
Idéalisme13
31x45cmHjemmesidestruktur

Det opplagte
det idéelle <> det reelle
Det åpenbare
 
tilbake til
opp
Kontakt

Hjemmesider :

www.statendetermeg.no
www.torgerfinnerdenannen.com

www.12Worldview.com
Norsk:12 Verdensanskuelser

www.totning.com

www.torgerjacobsen.noSosiale media
Blogg
Tilbake og opp
12 Verdensanskuelser
( På norsk)

Kontakt

Hjemmesider :

www.statendetermeg.no
www.torgerfinnerdenannen.com

www.12Worldview.com
Norsk:12 Verdensanskuelser

www.totning.com

www.torgerjacobsen.noSosiale media
Blogg
Tilbake og opp
12 Verdensanskuelser
( På norsk)

opp
Idealisme


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.