www.12Worldview.com:

12 Verdensanskuelser
( På norsk)

Materialisme
Konseptualisme Sensualisme
 Rasjonalisme     Fenomenalisme
Idealisme <                   > Realisme
Antroposentrisme Eksistensialisme
Den annens filosofi   Monadisme

Materialisme og monadisme
12 Halvsannheter


Materialitisk livstil

Nominalisme   Hedonisme
 Ateisme                Skeptisisme
Agnostisisme <         > Solipsisme
Dilettantisme          Fanatisme
Fatalisme   Kverulantisme 
Spiritisme12 Ideologier
 (partier)

AP-Rødt
Venstre              SP
 Høyre                        Andre
SV <                       >Realitet
Samfunnslønn            FRP
Solidaritet       MDG

12-heter
under utarbeidelse

Dyder
12Sanser
Hørselssansen12-heter på ulike språk

Felles og den Tyske (12Worldview.com)Filosofisk debattRelevansen
 til andre sider


Tilbake og opp
Sensualisme


www.12Worldview.com
12 Worldview (uk)
12 Weltanschaungen (de)
Materialisme
Konseptualisme       Sensualisme
 Rasjonalisme                                   Fenomenalisme
Idealisme      <                                            >     Realisme
Antroposentrisme                                 Eksistensialisme
Den annens filosofi                   Monadisme   
  Spiritualisme

Sensualismens halvsannhetsaspekt
Hva en hedonist baserer seg på er en overdreven sensualisme. Altets begrensninger består av den gitte utstrekningen som er tilgjengelig for alle de 12 sansene. Den som hersker eller besitter mye, kan fort bli dårlig til å gi avkall på flere fordeler.
Den som har mye, vil ha mere, heter det.
Vi har sanser for å få tilgang til den verden som er utlagt for oss.
Normalt tenker vi ikke at det også er motsatt.
Verden oppstår og brer seg ut for oss når vi selv eksperimenterer og kombinerer erfaringer med hverandre. Dermed oppstår muligheten for at enhver kan ha sitt eget felt, ja herredømme, bli konge! 
Hedonist og sensualist nyter tilværelsen.
 Mens sensualisten føler etter i det sublime, “det opphøyde”; Det som er overraskende i sanseopplevelsen,
der blir hedonisten sentemental, blir ved nytelsens symbolikk, og utmaner det til utmattelse.
Barn og søtsaker kan fort bli til at godteriet slukes fordi det blir en konkuranse i å få i seg flest biter.

Det sunne er alltid måteholdent, og ikke for puritansk.

NYTTÅR 2014

Torger Jacobsen hedonist 4.1. 2014 verdenanskuelse staten det er meg fri vilje gull og grønne skoger enhet fornekter besettelse sunn fornuft liberalisme liberalistisk økonomi materie monadologi monader monadisme resurs departementet spirituell idealisme antroposentrisme idéel fordring materialisme atomer resurs departementet konseptualisme bevaring begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet statsråd stat maleri annens toten totning 12 ansikt humanisme fenomen fenomener objektiv dom advokat virkelighet ånd andelighet åndelig verden mentale mystikk psykologi psykiatri folk Budsjett Finans illusjon perspektiv pre maleriske periode borgerlønn valgordning kunstner


Sensualismens ego

Se hva Pussy gjør!
Romeriket gikk under p.g.a. hedonisme;
Lørdagsgodteriets pose tømmes, drar det utover.
Søndag forsakes fremfor dannelse og natur.
Temperatursansen blir rød. På mandag blå.
I Norge har ofte fylla skylda.
Den sensuelle sensualisten kan derimot det å nyte akkurat til punktet.
I kulturen er det å gi avkall på videre nytelse.
Måtehold og ekstra glede!
Empire, empiri og erfaring er å la solen beskinne, sålangt man kan gå en hel dag;  til å gjøre det til sitt rike og bli konge.
Uten å sette grense, hvordan skal man ellers få noe ut av verden?
Hele sanseregistret står til disp.
Hedonisten overforbruker, og sløseriet fører oss til undergangen.


Torger Jacobsen hedonisme tjafs verdenanskuelse staten det er meg fri vilje rasjonalisme ateisme enhet fornekter Besettelse sunn fornuft liberalisme liberalistisk økonomi materie monadologi monader monadisme resursdepartementet spirituell idealisme antroposentrisme ideel fordring materialisme atomer resursdepartementet konseptualisme bevaring begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet statsråd stat maleri annens toten totning 12 ansikt humanisme fenomen fenomener objektiv dom advokat virkelighet ånd andelighet åndelig verden mentale mystikk psykologi psykiatri folk Budsjett Finans illusjon perspektiv pre maleriske periode borgerlønn valgordning kunstner

30.nov.2013


De 12 sanser

Hørselssansen

Språksansen
                      Varmesansen

Tankesansen 
                                           Synssansen

Jegsansen
                                                        Smakssansen

Livssansen
                                             Luktesansen

Egenbevegelse sansen
               Berøringssansen 

Likevektsansen

Sensualisme


Hvorfor Senterpartiet passer til søndagsfilosofien?

Jeg befinner meg alltid på et geografisk lokalt sted.
Jeg kan mislike det, men har jeg ansvar, vil jeg dyrke stedet, og utvikle en form for
patriotisme.

Da forbinder jeg meg med stedets egenart: “”.

Ikke bare menneker utvikler biografi og individualitet;
men stedene blir besøkt, nye historiske lag legges på lag ved jordstykkene. 

På søndagen
kan jeg fremfor andre dager gå og dvele, føle, filosofere med større ro over stedet jeg befinner meg på, enn til hverdags.

I formannskapet, eller på stortinget har lokalkunnskapen berettigelse selvsagt, foruten de jordstykkene som "prosjekteres". 
Prat i det blå, må ha jording.

I våre dager er spørsmålet om terrestriske lover er allmenne,
at hele Gaia er samme greia?
Vil lokalpolitikk være  relevant kosmopolitisk?
I såfall, er spørsmålet om matjorda, det viktigste spørsmålet for 7,2 milliarder.

Selvfølgelig kan det være utidig at SP alltid kommer frampå med sine særinteresser, men ved å utelate distriktsperspektivet, viser de andre politikerne ikke annet enn dårskap.

Senterpartiet er et materialistisk parti.
Faller det materielle bort, blir politikk bare idealisme, og får ingen rot til realisme. Men senterpartiet er også ledet av en annen verdensorientering:

Sensualisme = empirisme
Vi forstår etter at mennesket i den urgamle persiske sivivilisajon turde rote med Ahriman, ble jordbrukserfaringer vitenskap. En empirisk vitenskap de store verdensherredømmene stadig har benyttet seg av, for å finne nye "dyrkningsmetoder".
 
Å forholde seg empirisk til verden, betyr først og fremst å ta innover seg hva alle sansene gjør med deg.
Sensningen og sansningen er idag undervurdert i forhold til den digitale "tallflora", og er desverre blitt stående på "5" i folkemunne. Vitenskapen har avdekket at vi har 12 sanser som i de 12 elvene i Ginnungagap
Det er disse som må "renses" og "renskes" opp!

Det er noe bondskt og tragisk ved SP.
Det vil egentlig aldri være hjemme i en Høyre-Venstre akse
Faller partiet ut av sentrum, vil det  dø ut eller tape som Quislinger.

Forslag til ny valgordning

Ferdig 29.4.2013

Lenk ifra Nord for Sinsenkrysset:
Tillegg kl.15.00:  Apropos bønder om pressestøtte


Sensualisme


Torger Jacobsen filosof filosofi verdenanskuelse sentrum Ideologier politikk partiene verdensanskuelser, kosmologisk og gaias synsretninger Arbeiderpartiet Sosialistisk Venstreparti Senterpartiet Rødt Venstre Kristelig Folkeparti MDG Miljøpartiet de Grønne Høyre Fremskrittspartiet rasjonalisme rasjonell rasjonelt fornuftig sunn fornuft liberalisme liberalistisk økonomi materie monadologi monader monadisme idealisme konsptualisme materialisme Konsept konseptualisme mattematisme begrep idé ideal visjon frivillighet statsråd stat maleri annens toten totning 12 ansikt humanisme fenomen fenomener objektiv dom advokat virkelighet ånd åndelig verden mentale mystikk psykologi psykiatri folk virksomhet illusjon perspektiv konstruere kunstner
Valges kvaler eller ganske enkelt
 Til ramme ca 70 x 100 cm

Det er blitt 14.april 2013 og en søndag med tåke, og så grå som feltet lengst ned på denne side. Det springende punkt er hvordan den verden der ute kommer til meg på en sund måte? Med harde sensasjonelle hagl ifra lyttende og seende media eller uutholdelig stank, er det ikke lett å sortere inntrykkene. Det blir fort til at jeg helst vil fortrenge den verden jeg er i, og søke tilhold i forestillingslivet med mentale godbiter.
Det er foressten ikke sant hva jeg nettopp sa. Med denne grå søndagen, sitter jeg egentlig her med mangelen på sensuelle inntrykk. Ikke har jeg noen tilgjengelige rundt meg, så jeg lurer på om jeg faktisk har satt meg i en situasjon, hvor jeg har isolert meg? Det blir i såfall en annen ytterlighet, hvor jeg netopp søker å bli connected via mine forestillinger om jeg blir lest; - det jeg nå skriver? 
En sensualist kan fort tro seg være den mest utsøkte filosof av alle, som innehaver av kongstankene. Kan du ikke krydre dine ord, blir du iallefall ikke lest med tilstrekkelig beundring. Det er slik at den sensuelle teft utelukkende bygger på erfaring, på empiri, ja helst på det umiddelbare. Ulempen kan være i likhet med spiritualisten, at du blamerer med dogmer; her i betydning: erfaringsdogmer.
Jeg kommer da på en erfaring jeg har gjort i dyreparken en gang. Det var i utlandet, og jeg skulle få se på løve. Jeg hadde forventet at jeg skulle stå face to face med netting imellom, selvsagt.Og da jeg kom bort til den store med manken, frontalt, - var løvens blikk ikke på meg. Det var skuffelse at den tydligvis bare nøt at jeg fikk være i nærhet av den, - og ikke omvendt! 

Min mening er at det må bli republikk;
Kong Harald og Dronning Sonja  kan bli kulturministrer!
(Såfremt ikke presidentskapet reformuleres)

Tåken har lettet noe kl.10.30

Sensualisme


Påbegynnt 2.april 2013. fortsatt 7.april og vil fortsette videre..


Prolog

Den første dag i uken er søndag; og det er å si det med

Shakespeare:
- To be, or not to be: that is the question:
Whether 'tis nobler in the mind to suffer..

Så mange ganger som dette er sagt,

er det allikevel svært underlig
at nettop dette glemmes??


Den som opprettholder læren om at vi bare har 5 sanser,
er ikke sensualist.
Det er undelig at slik innskrenket overlevering er blitt erfaringsdogme.
Det er mulig rangeringen med synssansen øverst, etterfulgt av hørsel og lukt, fører til villfarelsen om hva vi måtte ha av andre?

Noen 6.sans, er ikke noe mere metafysisk enn de øvrige.
 Det oversanselige som ikke har med sensualisme å gjøre, 
begynner heller ikke ved den 7.,
for den er blitt tatt til inntekt for å ha oversikt over
dagene i uken, månedene og hele året.


Forøvrig vil jeg diskutere om nordmenn er mindre sensible enn gentlemen. Om det kan være slik at nordmenn har færre sanser enn de som regjerte det store "empire"? Og er
det et spørsmål om dannelse?
Utifra dennes kontekst, kan det bli vanskelig å skille mellom hva som er etikk og estetikk.
Fordi det her handler om sensualisme, vil jeg at estestikken som er den logiske sensualismen, skal være fremhevet fremfor
den rasjonalistiske etikken.
Jeg skal gå så langt at jeg skal skjelle ut en spesiell yrkesgruppe
og et system,
 som ikke kan plasseres et annet sted enn i pariaklassen.
Det er meningen å sende ut en spy og galle over denne mentaliteten for å statuere dårlig eksempel på sensualitet.
Sensualisme dreier seg om noe posetivt; her filosofisk positivisme, og en motsats som kan vise frem kontrasten.
Innen kunst er verket ikke sannferdig,
 dersom det heslige
ikke er tilstede for å vise det skjønne.

Før jeg skal gjøre det, vil jeg vise til to populære
oppkomlinger ifra arbeiderklassen, som er fyllt med sensualitet.
Komponistparet Lennon-McCartney har på hver sin måte skrevet to sensuelle låter. Den første; Girl som jeg ble grepet av, eller skal jeg snarere si; "ble forført av" ifra tenårene, har jeg spillt utallig mange ganger. Jeg kunne ha anmeldt den, som en nyoppdaget musikkopplevelse. Kort
og godt er det å si at den er mystisk sensuell, dvs: sublim!
Jeg skal også nevne den andre, men vil her skyte
 inn en kommentar om min egen
språkføring:
"Jeg er fullt klar over at noen kan oppleve den som arrogant, ja nesten aristokratisk. Til min unnskyldning vil jeg opplyse at den sensualistiske verdensanskuelsen, til tross for sin sanselighet, er teistisk i sin pondus og empiristisk i tone. Også ved bruk av ironi, kan det sensuelle få et preg av nytelse; den intelektuelle nytelsen. I grunn og bunn dreier det seg om å bli konge og å beherske sitt ego."
Hva den andre "Beetle-sangen" gjør, er å løfte en yrkesgruppe på billestadiet til sommerfugl.
Lovely Rita.


Torger Jacobsen 12 verdenanskuelser artist staten maleri galleri utstilling kunst sensualisme Seil i sitron
Seil i sitron (OM)

Akkurat det har jeg ikke lyst til å gjøre i Norge.

Derved faller det inn i en gråsone:
Det ondes problem
.
Men som nevnt
her er det
et etisk
problem:

fortsettes trolig neste søndag.

Sensualisme


opp igjen
Sensualisme

Hjemmesidestruktur

Det opplagte
det idéelle <> det reelle
Det åpenbare
 
tilbake til
Kontakt
Dagbok 2014

Hjemmesider :

www.statendetermeg.no
www.torgerfinnerdenannen.com

www.12Worldview.com
Norsk:12 Verdensanskuelser

www.totning.com

www.torgerjacobsen.noSosiale media
Blogg
Tilbake og opp
12 Verdensanskuelser
( På norsk)

opp igjen
Sensualisme


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.