www.12Worldview.com:

12 Verdensanskuelser
( På norsk)

Materialisme
Konseptualisme Sensualisme
 Rasjonalisme     Fenomenalisme
Idealisme <                   > Realisme
Antroposentrisme Eksistensialisme
Den annens filosofi   Monadisme

Materialisme og monadisme
12 Halvsannheter


Materialitisk livstil

Nominalisme   Hedonisme
 Ateisme                Skeptisisme
Agnostisisme <         > Solipsisme
Dilettantisme          Fanatisme
Fatalisme   Kverulantisme 
Spiritisme12 Ideologier
 (partier)

AP-Rødt
Venstre              SP
 Høyre                        Andre
SV <                       >Realitet
Samfunnslønn            FRP
Solidaritet       MDG

12-heter
under utarbeidelse

Dyder
12Sanser
Hørselssansen12-heter på ulike språk

Felles og den Tyske (12Worldview.com)Filosofisk debattRelevansen
 til andre sider


Tilbake og opp
12 Verdensanskuelser
( På norsk)
Realisme


www.12Worldview.com
12 Worldview (uk)
12 Weltanschaungen (de)
12 Verdensanskuelser (norsk)
Realisme

Materialisme
Konseptualisme                 Sensualisme
 Rasjonalisme                             Fenomenalisme
    Idealisme      <                        >     Realisme
Antroposentrisme                         Eksistensialisme
Den annens filosofi                  Monadisme 
 Spiritualisme


Realismens (virkelighetens) halvsannhet

 Solipsisme
Et bilde må på sett og vis smakes. Er det vassent og blast er det lite realitet i det.
Tungen er et forstørrelsesorgan der det minste krydderkorn forstørrer opp symptomet på virkelighet. Solipsisme er en filosofi som forstørrer egen-bildet.

Poenget er her at alt annet og alle andre kun er forestillinger, matriser, sluttede og lukkede enheter som vel først kan oppstå som mettede bilder.

Etterhvert blir de blasse.
Solipsisisten kan leve godt med det, intill den dagen det i ikke finnes mere å smake på.

Segselv å smake er gjenstands-, og motstandsløs

Nyttår 2014
Torger Jacobsen anskeulse realist solipsist konseptuell utstilling verdenanskuelse staten det er meg fri vilje gull og grønne skoger enhet fornekter besettelse sunn fornuft liberalisme liberalistisk økonomi materie monadologi monader monadisme resurs departementet spirituell idealisme antroposentrisme idéel fordring materialisme atomer resurs departementet konseptualisme bevaring begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet statsråd stat maleri annens toten totning 12 ansikt humanisme fenomen fenomener objektiv dom advokat virkelighet ånd andelighet åndelig verden mentale mystikk psykologi psykiatri folk Budsjett Finans illusjon perspektiv pre maleriske periode borgerlønn valgordning kunstner
Realisme

Realismens hake
Solipsisme

Den ensomme i virkelig forstand.

For deg eksisterer jeg ikke i virkeligheten. Du har bare en forestilling om at jeg er til. 
Såfort du ikke ser, hører eller er vár at jeg er der, forsvinner jeg ut i tåkeheimen.
Jeg er død.
Alle er egentlig døde, for i virkeligheten finnes bare du og din bevissthet.
Dør du, fortsetter du bare å leve akkurat som før.
Å motbevise dette, er urelevant, for du kan alltid hevde, og tenke for deg selv at ingenting finnes utenfor deg og din kjerne. Ditt jeg.

Også den materielle verden som du har under dine føtter, finnes egentlig ikke.
Selv om du kjenner tyngdekraft og hardhet, er den allikevel mere ustadig enn at du har din jegbevissthet. Snakker du med andre, og ber deg høre hva de har å si, kan du allikevel overhøre det, fordi det bare er språk som alt annet,  og etter din erfaring forsvinner inn rekkefølgen av intethet. 

Du har også en skadet "jeg sans", og en "smakssans" som du ikke bruker.
Møter du andre sine "jeg", makter du ikke å ta det alvorlig.
Jegsansen skulle egentlig sense en annen. Istedet vegrer du deg,
og skyver ditt selv immellom, fordi du dyrker din ensomhet.
Du er en “solipsist”, og som kommer av latin solus «alene» og ipse «selv».
Herved vet du at det finnes en "isme" for deg også!

Solipsismen bekrefter den realistiske verdensanskuelsen,
fordi det mere enn alle andre, drøfter "jeget" i forhold til verden.
Det finnes tre: Det lavere "jeg", det høyere "jeg" og det sanne "jeg".
Realismen følger dette drama som utspiller seg mellom det lavere og det høyere.
Derfor blir oppvåkningen så skarp og tydelig. Emperien (erfaringen av) 
dette er øyeblikket;
og øyeblikkene som blir så viktig og graverende i våre liv. 
Vårt sanne "jeg" står  der i midten som vektstangen, og balanserer
det "lavere" opp mot det "høyere". I virkelighetens verden skjer det en lutring,
ja en renselse; et katarsis. Det er som om vi i livets "høst" ifølge Ibsen:
holder dommedag over oss selv!

Solipsisten vil ikke ha dette drama, og kapsler seg inn i sin egen verden.

21.10.13

Torger Jacobsen anskeulse realist solipsist konseptuell utstilling verdenanskuelse staten det er meg fri vilje gull og grønne skoger enhet fornekter besettelse sunn fornuft liberalisme liberalistisk økonomi materie monadologi monader monadisme resurs departementet spirituell idealisme antroposentrisme idéel fordring materialisme atomer resurs departementet konseptualisme bevaring begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet statsråd stat maleri annens toten totning 12 ansikt humanisme fenomen fenomener objektiv dom advokat virkelighet ånd andelighet åndelig verden mentale mystikk psykologi psykiatri folk Budsjett Finans illusjon perspektiv pre maleriske periode borgerlønn valgordning kunstnere


Realisme
Realisme


Carpe diem
- grip dagen!
19.4.2013

Idag føler jeg meg ikke forberedt på hva det er som skal komme.  Jeg gruer meg fordi det ligger oppgaver og venter. Helst vil jeg gjøre det jeg har mest lyst til, og gli sakte men sikkert inn i dagens virkelighe verden. Utfordringen er å leve med usikkerhet.
Jeg  kryper til korset.

Torger Jacobsen filosof filosofi verdenanskuelse antropos realisme  stat maleri annens toten totning 12 ansikt humanisme fenomen fenomener objektiv dom advokat virkelighet rettsapparatet jus forsvar mentale mystikk psykologi psykiatri folk personlighet kunst ballanse
Balanse (OM)

At den virkelige realitet består av betong og asfalt,
er bare synsbedrag.

Ibsens Peer Gynt slutter ikke ved jollens vrak ved 5. akt,
og ikke ved døden som vi alle vet kommer til å intreffe.
Nei det er nok knappestøperen som er representanten for den
synsretningen som skal til for å ha et realistisk forhold
til livet og det hele.


Torger Jacobsen filosof filosofi verdenanskuelse antropos realisme  stat maleri annens toten totning 12 ansikt humanisme fenomen fenomener objektiv dom advokat virkelighet rettsapparatet jus forsvar mentale mystikk psykologi psykiatri folk personlighet kunst
Passet (OM

Tenker jeg singel, er knappestøperen en nådeløs venn som setter deg på plass.
Det som skal komme ut av forholdet, er renselsen, katarsis.
kjent ifra Aristoteles. Den meget strenge, og appollinske tenker.


Tenker jeg kjønn, er det en tosidighet ved realisme ovenfor den annen.
Det ene er er den nådesløse avvisningen.
Det andre er den virkelige involveringen.
Der du må følge med i hele to virkeligheter,
samt en tredje som er felles.


Torger Jacobsen filosof filosofi verdenanskuelse antropos realisme  stat maleri annens toten totning 12 ansikt humanisme fenomen fenomener objektiv dom advokat virkelighet rettsapparatet jus forsvar mentale mystikk psykologi psykiatri folk personlighet kunst tårn
Tårn
60x80cm


Realisme er den nådeløse sannhet. Den er kald, og den er blå.
Med uten indre rød glød, forvitrer den.
Den virkelige verden må skapes.
 Av hvem?
Av meg?


Realisme


5.4.2013

Den virkelige verden.

Det finnes bare to virkeligheter. Det ene er barns, det andre er de voksnes. Kunsten er å kunne smelte disse to til en enhet. Da blir man klarsynt, for ikke å si innviet.  Dermed er den høyeste mystiske (opplevbare) gnosis,(kunnskap) uttalt; til forskjell ifra agnosisisme.
Virkeligheten er egentlig en enhet, og man kan aldri skrive seg ut av den. Riktignok kan du legge to aspekter på en vektstang og se hva som faller tyngst. Men samtidig glemmer du at det er selve vektststangen som holder det hele oppe. I stedet for å splitte verden opp i to, er det mye mere virkelighetsnært å holde høyre og venstre fast i midten, - i sentrum. Om dette er den gylne middelveis filosofi.
Vi kan også si det samme på en annen måte: Virkeligheten er der, og kun der hvor din bevissthet er.
Drømmer du, vet du ikke at du er der med din bevissthet. Hva du har drømt, kan du nøste opp i etterkant. Ved å erindre, setter du deg i en unntaksituasjon. Du lukker deg selvfølgelig bort ifra det sanselige du er omgitt av, men du tar hånd om din mentale aktivitet. Og det er bare det mentale som er den egentlige virkeligheten.
Skal du erfare noe ifra den ytre verden, må du altså selv også ta hånd om din persepsjon, dvs; du ser på de inntrykkene du mottar. Skal du være realistisk tilstede i dette, må ditt mentale system spille med i alt som ligger utstrakt i tid og rom. Det samme gjelder ovenfor det du blir fortalt.

Ja, det er riktig at barn er drømmende vesen, hvor leken er den dramatiske livs-scene. Helt feil ville det være dersom barndommen ikke skulle tilkjennes reell eksistens. Også når den voksnes selbevisste tilstedeværelse; ikke er tilstede med utfordringer, som krever den totale tilstedeværelsen. Jeg er med "mitt jeg" i øyeblikket, her og nå. Og derved er vi ved kjernen.

Realisme dreier seg om å splitte "jegets kjerne" i et lavere og et høyere "jeg". Men ikke å forlate selve vektstangen som er dets egentlige "sanne".
Uten å gjøre dette, ville  vi aldri kunne kommet i kontakt med det som er utenfor oss.
Har jeg vondt i magen, blir min bevissthet fort fokusert på den. Da er selvfølgelig min bevissthet der det skjer. Det, det da kommer an på; er om jeg har kontakt med min smerte, og om jeg fullt og helt kan finne en måte hvor også denne smerten kan lære meg noe?

.. sålangt 5.4.13 kl. 10.20  Det som er lagt ut over, vil om jeg fortsatt har nærværende bevissthet om dette; utdypes.

Realisme

Torger Jacobsen 12 verdenanskuelser artist staten maleri galleri utstilling kunst realisme mitt mentale

"Mitt mentale jeg" 31x45cmopp igjen
Realisme

Hjemmesidestruktur

Det opplagte
det idéelle <> det reelle
Det åpenbare
 
tilbake til
Kontakt
Dagbok 2014


Homepages
www.12Worldview.com
12 Weltanschaungen (de)
12 Worldview (uk)


Hjemmesider på Norsk

www.torgerjacobsen.no

12 Verdensanskuelser

www.statendetermeg.no

www.torgerfinnerdenannen.c

www.totning.comSosiale media
Blogg


www.statendetermeg.no:
Departementene
Vitenskap
Veiviser          Distrikt
Budsjett               Utlendighet Åndsliv                Årvåkenhet
Byttehandel          Innenriks Bevilgning     BevaringTilbake og opp
12 Verdensanskuelser
( På norsk)

Realisme


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.