www.12Worldview.com:

12 Verdensanskuelser
( På norsk)

Materialisme
Konseptualisme Sensualisme
 Rasjonalisme     Fenomenalisme
Idealisme <                   > Realisme
Antroposentrisme Eksistensialisme
Den annens filosofi   Monadisme

Materialisme og monadisme
12 Halvsannheter


Materialitisk livstil

Nominalisme   Hedonisme
 Ateisme                Skeptisisme
Agnostisisme <         > Solipsisme
Dilettantisme          Fanatisme
Fatalisme   Kverulantisme 
Spiritisme12 Ideologier
 (partier)

AP-Rødt
Venstre              SP
 Høyre                        Andre
SV <                       >Realitet
Samfunnslønn            FRP
Solidaritet       MDG

12-heter
under utarbeidelse

Dyder
12Sanser
Hørselssansen12-heter på ulike språk

Felles og den Tyske (12Worldview.com)Filosofisk debattRelevansen
 til andre sider


Tilbake og opp
12 Verdensanskuelser
( På norsk)
Materialismewww.12Worldview.com
12 Verdensanskuelser (no)
Relatert til: Vitenskapsdepartemente
Materialisme
(wiki)

Materialisme
Konseptualisme                 Sensualisme
 Rasjonalisme                             Fenomenalisme
Idealisme      <                                >     Realisme
Antroposentrisme                         Eksistensialisme
Den annens filosofi             Monadisme 
 Spiritualisme

Mange mener at uken starter på mandag.
Det er fordi man er spesielt opptatt av materialisme, og tror seg vite hva verdens grund består av. Lenge var det atomet; en hemmelighet som vitenskapen okkult besverget. Fordi dette skjulte faktum skulle åpenbares, kunne man ikke la være å lete etter enda mindre minstepartikler, enda atomet aldri noen gang i evighet vil kunne sees av øyet. Det lar seg ikke sees tiltross for at fremtiden vil få mye bedre forstørrelsesglass enn de som finnes idag. Derfor er og blir dette en skjult hemmelighet, som er okkult. Okkult betyr rett og slett at noe er hemmelig og skjult. Dermed har jeg også begynnt å røpe hva mine neste tekster vil ommhandle på min neste utstilling, før jeg har postet på nettet de jeg på den inneværende utstillingen har, i disse dager. Se dagbok
Jeg har fóre ikke bare å skrive om 12 halvsannheter, men også om 12 typer hemmelige aspekter og nyanser som er myntet på årsakene. Jeg kan også  avsløre at mandagens hemmelighet med å være først i uken bare varer til kl.18. Allerde da begynner tirsdagen å aktivisere stemningen til å bli et spørsmål om å ville skrive om valgfrihet istedet?
13.1.14

Torger Jacobsen hva en anskeulse er hemmelig verdenanskuelse staten det er meg fri vilje gull og grønne skoger enhet fornekter besettelse sunn fornuft liberalisme liberalistisk økonomi materie monadologi monader monadisme resurs departementet spirituell idealisme antroposentrisme idéel fordring materialisme atomer resurs departementet konseptualisme bevaring begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet statsråd stat maleri annens toten totning 12 ansikt humanisme fenomen fenomener objektiv dom advokat virkelighet ånd andelighet åndelig verden mentale mystikk psykologi psykiatri folk Budsjett Finans illusjon perspektiv pre maleriske periode borgerlønn valgordning kunstnerMaterialisme og sin egen halvsannhet
Materialisme
som livstil


Materialisme som vitenskapelig filosofisk tenkning eller Scientisme, er ikke det samme som materialisme eller “materialistisk” livstil. Materialismen har en egen dobbelthet som de færreste tenker over,
og derfor arter seg som fasttømret eller firkantete teorier.
 
Materialismen bygger på en modell om at verden består av minstedeler, klassisk kjent som atomer.
Disse kan aldri sees, tiltross for at forstørrelsesglassene blir bedre, men også modellen åpner for at minstedelene består av ennå mindre deler; f.eks kvarker.

Denne okkultismen skal nå så fortelle oss at de hardeste materialene vi omgåes, nærmest består av tomrum der elektroner har kolossale avstander til den lille “kjerneplaneten”.

Et annet tankekors er forholdet til hvordan vi opplever materien eller substansen, og til hvordan vi empirisk erfarer den.
Mystisk talt opplever vi de ulike hårdhetsgradene i stoffet, mens ERFARINGEN er basert på fakta, faktorkunnskap, facts.

Dette kaller vi et erfaringsdogme.


nyttår 2014


Torger Jacobsen olje 6.1. 2014 verdenanskuelse staten det er meg fri vilje gull og grønne skoger enhet fornekter besettelse sunn fornuft liberalisme liberalistisk økonomi materie monadologi monader monadisme resurs departementet spirituell idealisme antroposentrisme idéel fordring materialisme atomer resurs departementet konseptualisme bevaring begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet statsråd stat maleri annens toten totning 12 ansikt humanisme fenomen fenomener objektiv dom advokat virkelighet ånd andelighet åndelig verden mentale mystikk psykologi psykiatri folk Budsjett Finans illusjon perspektiv pre maleriske periode borgerlønn valgordning kunstner
Norges fundament og Grunnlov?


Scientismens og materialismens egen kantethet
 er materialisme i seg selv nok.


Den vitenskapelige filosofiske materialismen er basert på hva vi har hørt og lært
gjennom faktakunnskaper.
Det er en modelltenkning,
for ettersom vitenskapen ennå ikke vet alt, men fortløpende vil gjøre nye fremskritt,
er hver minstedel, og størstedel et tilfang til utviklingen.

Minstedelene i atomet er lik slik planetsystemene kan sees i det store. Strukturene og modellene ser påfallende ut som de samme. For vår hverdag blir det fort paradoksalt at den materien vi kjenner så tung og hard, egentlig skal være bygd opp av slike luftige tomrom ettersom avstanden ifra atomkjerner til elektroner er størst i forhold til alt mellomrom. Skulle livstilsmaterialisten gå og huske på dette til stadig, vil man bli forskrudd. Det er bedre egnet til å drømme om. Derfor blir det tatt for god fisk. Du skal ha tunga rett i munnen for å kunne gjøre rede for det på en tiltalende måte.  Ellers blir alternativet å tro. Men det fungerer som “top secret”; at det er slik. For den hemlige lære går ut på at alle de tingene man stolt kan skryte av å ha, er at tomrommet i dem skjules godt!
Livsynsmaterialisten er herved gjennomskuet!
Mens den filosofiske materialist vil vi takke berettiget!

Foruten ville vi alle flyte og ikke ha noe å fastholde.

28.10.13
Materialisme

Torger Jacobsen filosof filosofi verdenanskuelse sentrum materie Ideologier politikk partiene verdensanskuelser, kosmologisk og gaias synsretninger Arbeiderpartiet Sosialistisk Venstreparti Senterpartiet Rødt Venstre Kristelig Folkeparti MDG Miljøpartiet de Grønne Høyre Fremskrittspartiet rasjonalisme rasjonell rasjonelt fornuftig sunn fornuft liberalisme liberalistisk økonomi materie monadologi monader monadisme idealisme konsptualisme materialisme Konsept konseptualisme mattematisme begrep idé ideal visjon frivillighet statsråd stat maleri annens toten totning 12 ansikt humanisme fenomen fenomener objektiv dom advokat virkelighet ånd åndelig verden mentale mystikk psykologi psykiatri folk virksomhet illusjon perspektiv konstruere kunst
Kompakt
 i olje kr.4500,- 60x80 cm


Materialismen i AP, SV og Rødt.
Hva er forskjellen?

Ingen politiske partier har alene en ren verdensanskuelse:
altså grunnstanker.

De er nødt for å være påvirket av minst to,  for å bli en idéologi.
Felles for Ap, Sv og Rødt er at alle bygger på materialisme, eller den “scientistiske holdningen”. De er overveiende faktaorientert, hvilket også innebærer en urokkelig stivhet. SV som i motsetning til AP og Rødt, er fremmadrettet idéalistisk + materialisme, fremtrer derfor mere fleksibel og ikke så intelktuelt fastlåst.

Splittelse i sosialistisk leir er helt naturlig og nødvendig. Det har med idéalismens tveeggede sverd på den ene siden å gjøre, og materialismens urokkelige redsel for å bli splittet opp. (-selv om mineralene “liker det”; for å få frem krystallformene).

Filosofen Karl Marx vil aldri få helt rett, fordi motsetningen i idéalisme, forholder seg naturlovmessig oppsplittende ved materialisme. Lise Christoffersen ifra Buskerud AP kan ønske seg Mercedes-Benz til alle i velferds Norge, slik Folkevogna gjorde det under og etter krigen. Dette er de harde fakta og grundtankene som forklarer at det kommunistiske prosjektet, er drømmerier. Dersom det lykkelige“klasseløse” idéalsamfunnet, skulle intreffe om noen hundre år, blir det iallefall ikke slik som filosofen Marx har tenkt det?

Sålangt den logiske analysen.

I praksis kan det sies at velferdssamfunnet har gjort folk lykkeligere, og således er på vei til idealsamfunnet.
Det forsmedelige ved den politiske valgkampen, er at noen skal ha æren for dette.
Dreier ikke politikk seg om å forandre samfunnet, og å se fremover??

Det er “idéalismen” det kommer an på?
 I hvilken grad det støter an på realpolitikk?
Det er innlysende at de tre sosialistiske partiene inntar helt forskjellige holdinger til realitetene, og derfor aviker ifra materialismen forskjellig.

Sv holder på idéalismen sålenge de er i posisjon, eller tror de kan delta i de parlamentariske prosessene.
Rødt har oppgitt den fremadrettede ideálismen i forvirringen rundt kommunismens fall,
og er blitt realistisk tilbakeskuende. Rødt prøver å forstå  den konseptuelle parlamentarismen, lar seg velge, men holder sitt eget konsept tett til brystet.
AP mistet idéalismen etter at den logiske splittelsen i arbeiderbevegelsen intraff,
havnet i en posisjonell administrasjon for realitetsbehandlinger.
Realismen har nøytralisert den ideálistiske “driven” og må søke reaksjonært og rasjonell støtte for sin posisjon.
Uten å ha respekt  og  forståelse for det parlamentariske konsept, ser vi at statsministrene Gehardsen og Stoltenberg ville selv sitte, fremfor å gjøre klart hva et logisk parlamentarisk ansvar er. (Etter Kings bay og etter 22.Juli) Rasjonalisme er alltid reaksjonært, og i nevnte tilfeller motarbeider fornuften forstanden, mens det demokratiske felleskapskonseptet forsvinner under føttene.

Konklusjonen om hvilke grundtanker som bedriver de sosialistiske partiene er:
 Sv er materiell idéalististisk.
Rødt er konseptuell materialistisk.
 Ap rasjonell materialistisk.

Forslag til ny valgordning

Nyskrevet 30.4.2013

Torger Jacobsen filosof filosofi verdenanskuelse antropos materie materialisme atomer stat maleri annens toten totning 12 ansikt humanisme fenomen fenomener objektiv dom advokat virkelighet ånd andelighet åndelig verden mentale mystikk psykologi psykiatri folk virksomhet illusjon kunst
Illusjon og virkelighet
60x80cm


Materialisme

Den plattform du står på er god å ha under alle omstendigheter.

Faller du ned, vet du uansett ikke hvor du havner. Derfor er det best å
være på den sikre siden. Det du har, har du. At vi har dette liv, er sikkert, og
det kan ikke tydeligjøres klart nok ovenfor den som stadig vil utsette et eller annet. Tilfeldigvis er det du som står der nå med kjøtt og ben, og går du i graven, oppløses det
du her ser i elementene. Senere kan skjelettet riktignok sees, men egentlig er de virkelige bestandeler atomer, eller usynlige. Ja okkulte. Det burde være åpenbart for
enhver som betoner vitenskapelighet. Av alt som eksisterer er dette noe naturvitenskapen har fastslått forlengst. I en begynnelse var ursprengningen. Som i det store, ble atomkraften utløst ved at partiklene kom til å følge åstedet med satelitter rundt; som i det små med atomkjernen med elektroner rundt. Å ikke innse dette er den største" diletantisme."

Andre forskere og filosofer har tatt konsekvensen av å opponere mot denslags insinuasjon.
Folk før i tiden var dumme.
 Empedokles
som lærte at mennesket hadde flere jordliv, kastet seg i vulkanen Etna, og skulle vise at han mente alvor.
I nåtiden har selvmordet i den grad dette er filosofisk materialistisk begrunnet, gått ut på at mennesket er et tilfeldig produkt, og at dette produkt var mislykket. Det som da ansporer utifra en slik tankegang til å tenke positivisme, er at de teknologiske innretningene vil frembringe bedre materielle betingelser. Digitaliseringen er et viktig språklig aspekt
for denne konkretiseringen. Siden Esperanto  foreløbig ikke syntes bli et
språk for alle, er det naturlig praktisk å tilnærme seg det engelske,
 pga. utbredelsen. Man får derved en overordnet "objektiv"
beskrivelse av det å ikke "slenge med leppa".
Selvmord blir oversatt til sucidal som faglig term.

Idag er det blitt utydelig blandt forskerne; og akademikerne, hva slags tenkning den overnevnte (kun; vel og merke: skisserte!), er. Det som nettopp vil holde fast ved det konkret materialistiske. Istedet går det på å forstå de "myke" verdiene. Allminneliggjøring av forskningsbegrepene ved humaniora gjør alt udefinert og populistisk. Flere profilerte proffessorer har trått ut av univeristet i Oslo, pga begrepsforvirring og uklart konsept.
De filosofiske fakultetene, som så og si var krontappen innenfor ethvert "univers" og universitet, er blitt nær sagt "til intetgjort".
For noen år siden ble de ansatte testet om de forstod de grunnleggende allmenne prinsippene for forskning. Det viste seg at fagpersonalet ikke var bedre enn studentene som skulle opp til forberedende. Doktorene er revet ned ifra pidestallen. som lærer og prest.

Med kun humanistisk/samfunnsvitenskap, vil det ubønnhørlig føre til en uklarhet både til det som grenser nedad til det naturlige, og oppad til det spirituelle.

BÅDE
 åndsvitenskap og naturvitenskap bibringer til den klare erkjennelse.
Allikevel går det til syvende og sist ut på det samme.

Hva vitenskap egentlig er.
Naturvitenskapen har i særlig grad blitt ensidig, og derved dette opprør ifra det humanistiske, fordi det er lei av å tenke mennesket som bare biologi.
På den andre skalaen, har den spirituelle forskningen ikke fått plass i det akademiske, og derved opptrer det "åndelige" som spredte fenomener
og  privatsak.
Tilslutt negliskjeres den fysiske eksistensen ved at nettopp vitenskap er ett og det samme. Vitenskap er å få jordkontakt, en jording.

Materialisme som filosofisk begrep er blitt forvekslet med materialistik livsføring.;
en dårlig verdensanskuelse for vitenskapelighet. Da blir det igjen å ty til det engelske; scientisme

redigert  1 5 . 4 .  2 0 1 3

Torger Jacobsen filosof filosofi verdenanskuelse antropos stat maleri annens toten 12 ansikt humanisme plattform materialisme Rudolf Steiner Asbjørn Aarnes solidaritet sensualisme kunstner
Status Qua
80x120cm

Påbegynnt 1.april 2013, 
ingen april spøk,
men som alt ellers tilfeldig,
henger ikke alt på greip
før jeg avdekker
nye mangler
Påklusset 7- 8.april

Materialisme og materialisme er en side
av minst to aspekter.
Hadde østens folk oppfattet hvordan vesten spirituellt forholder seg til materie, kunne verden blitt bærekraftig, og alle kunne fått mat.
 Men fordi vesten ikke selv har skjønnt hvorfor materialisme er kommet, byr det på vanskeligheter.
Klassisk gir dette utslag i forhold som alternativ medisin til skolemedisin. Det er kampen om hvordan man forstår hva stoffer, substans og materie er?

Rett før 1850 var høytiden for den materialistisk filosofiske tenkningen. Siden har materialisme blitt en levevei og orientering an mass; blitt mainstream. Derfor sier Henrik Ibsen at flertallet aldri
har rett.

Filosofisk er problemet slik:
De 11 andre verdensanskuelsene kan begrunne seg i forhold til materialismen. og skaffer derved en opposisjon, eller et aspekt av sidestilling. Den filosofiske materialisten har ikke dette, og blir slik sett låst. Den viser bare til sin viten; sin naturviten, som kom via den moderne tid. Det er dette flertallet følger, men som mange ikke klarer å revurdere, ettersom ny viten kommer til.

At mennesket skulle stamme ifra apene, er tilbakevist, naturvitenskapelig. Biologisk er det mere treffende å si vi stammer ifra grisen, fordi genstrukturen er nærmere.
Mennesket stammer nærmere ifra seg selv enn noe annet biologisk vesen. Og dyrene kommer etter oss.
Det er ikke vanskelig å lage teorier.
En kunne være slik:

Etter det Big Bang ble alt spredd. Soler fôr avgårde først etterfulgt av kloder og annet materiell. Mens vi landet på den materielle kloden, ble noen hengende igjen i trærne, andre rotet i søla og de enkleste falt pladask i havet. Stein og jord var bløtere. Materien ble avsondret som eggeskald. Høna og egget oppstod samtidig.
Ben og knokkelrester er avskallinger. Forholdet mellom vann og luft, og de andre elementene var annerledes..

Og teoriene finnes det mange av mere eller mindre logisk oppbygd. Samtidig må det være noen elementer av tilfeldighet.
Tlfeldigheter utgjør det som det tilslutt skal erverves viten om.

Materialisme dreier seg om naturviten. Ikke om å tro. Men å godta det som kan være mulig, dersom noen vet mere enn det man kan vite idag.

Den andre materialistiske lære er at vi tenker med hjernen. Det er en utbredt oppfatning, uten å vite hva tenkning egentlig er: Vi tenker ikke, vi reflekterer. At vi tenker i ord er noe helt annet enn å ordlegge dem.
Hjernen som aktivt organ er blitt overvurdert.

I første omgang vil ikke materialisten godta annet enn det som hjernen påstår å vite. Den består av masse speil, som reflektere ord som er blitt oppfattet.
Det er overfladisk i beste mening, som speil er overflate. Østens tenkemåte benevner materien, verden og den
ubønnhørlige overflaten: "maja";  den store illusjon.

Fordelen ved naturvitenskapen er at den legger opp til
den dypsindige diskusjon og spørsmål; hva er egentlig materie??

Materialisme

Utredningen vil fortsette og redigeres for popularisering
sist 8.4.13  kl.12.30 

Torger Jacobsen 12 verdenanskuelser artist staten maleri galleri utstilling kunst materialisme fortetning
Fortetning


opp igjen
Materialisme

Hjemmesidestruktur

Det opplagte
det idéelle <> det reelle
Det åpenbare
 
tilbake til
Kontakt
Dagbok 2014

Hjemmesider :

www.statendetermeg.no
www.torgerfinnerdenannen.com

www.12Worldview.com
Norsk:12 Verdensanskuelser

www.totning.com

www.torgerjacobsen.noSosiale media
Blogg
Tilbake og opp
12 Verdensanskuelser
( På norsk)

opp igjen  .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.