www.12Worldview.com:

12 Verdensanskuelser
( På norsk)

Materialisme
Konseptualisme Sensualisme
 Rasjonalisme     Fenomenalisme
Idealisme <                   > Realisme
Antroposentrisme Eksistensialisme
Den annens filosofi   Monadisme

Materialisme og monadisme
12 Halvsannheter


Materialitisk livstil

Nominalisme   Hedonisme
 Ateisme                Skeptisisme
Agnostisisme <         > Solipsisme
Dilettantisme          Fanatisme
Fatalisme   Kverulantisme 
Spiritisme12 Ideologier
 (partier)

AP-Rødt
Venstre              SP
 Høyre                        Andre
SV <                       >Realitet
Samfunnslønn            FRP
Solidaritet       MDG

12-heter
under utarbeidelse

Dyder
12Sanser
Hørselssansen12-heter på ulike språk

Felles og den Tyske (12Worldview.com)Filosofisk debattRelevansen
 til andre sider


Tilbake og opp
12 Verdensanskuelser
( På norsk)
Konseptualismewww.12Worldview.com
12 Worldview (uk)
12 Weltanschaungen (de)
12 Verdensanskuelser (norsk)
Konseptualisme (google)
Materialisme
Konseptualisme     Sensualisme
 Rasjonalisme                               Fenomenalisme
Idealisme      <                                    >     Realisme
Antroposentrisme                         Eksistensialisme
Den annens filosofi             Monadisme 
 Spiritualisme

Konseptualismens halvsanhet:

Nominalisme
Få vet hva nominalisme er, fordi det er så vanlig! Når vitenskapen leter etter tanker i hjernens reseptorer, tror man at man er på sporet etter tenkning. Det faller ikke forskerne inn at reseptorene eller speilbilder ikke er tankekraft, men ord som er plantet inn som hukommelsesbrokker.

Vanlig er at folk ikke tenker, fordi man lever i ord (nomen). Nominalismen kom seirende ut av Universalstriden etter Skolastikken for 800 år siden.

Realismen tapte; virkeligheten tapte.
Tenkning derimot, er konseptuelt. Det å komme frem til det individuelle begrepet, og da må man også tenke nytt! Reformivren vi ser i skolen ifra direktoratene,
eller for den sagt skyld i samferdselssektoren,
vitner ikke om denne konseptuelle evne, som det her er snakk om. Det strøes ut penger så og si bare på preik. Det er mye å si om f.eks konsepuell kunst. Men det skal det iallefall ha; Jo mere du er villig til å forstå; og å skjønne noe, som er tatt ut av en kontekstuell sammenheng; desto mere øver du i å tenke uavhengig av ord.

Ordene skal jo nyskapes i bevisst bruk av språket.

nyåret 2014

Torger Jacobsen anskeulse Norsk konseptuell utstilling verdenanskuelse staten det er meg fri vilje gull og grønne skoger enhet fornekter besettelse sunn fornuft liberalisme liberalistisk økonomi materie monadologi monader monadisme resurs departementet spirituell idealisme antroposentrisme idéel fordring materialisme atomer resurs departementet konseptualisme bevaring begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet statsråd stat maleri annens toten totning 12 ansikt humanisme fenomen fenomener objektiv dom advokat virkelighet ånd andelighet åndelig verden mentale mystikk psykologi psykiatri folk Budsjett Finans illusjon perspektiv pre maleriske periode borgerlønn valgordning kunstner
nyttårsutstilling 2014  se: Dagbok 2014

Konseptforståelse


Nominalisme
en hake


Når diagnosen settes på samfunnsutviklingen, er det ikke ideologiene som skal ha kardinalskylden, men den relative ordtenkningen.
Siden Skolastikken har den fart over land og strand og sagt hit, men ikke lenger.
Den er vanskeligere å avsløre enn løgnen. Nominalismen er en halvsannhet, fordi den ikke merkes. Det halvkvedede er årsaken til at filosofien har stoppet å kvitre for ca. 100 år siden. Skolevesenet er dårlige greier. De fleste tenker egentlig ikke. De bruker hodet og reseptorene i hjernen til ord, og kun ord.
Forskningen viser dette, og tror det er virkelige tanker. Diagnosen mangler.
Vi lures av mekanikk, og av robotten. Ytterst få tenker, og har tenkning der begripelse omfatter de rene  begrepene. Folk er instrumentelle slaver. Konseptuelt ligger morsmålsopplæringen, språkundervisningen og  folkepedagogikken nede.
Verden er derfor for de ytterst få, mens makta menger seg med inteligensian,
og skal ensrette alle.

27.nov.2013


Torger Jacobsen nominalisme tjafs verdenanskuelse staten det er meg fri vilje rasjonalisme ateisme enhet fornekter Besettelse sunn fornuft liberalisme liberalistisk økonomi materie monadologi monader monadisme resursdepartementet spirituell idealisme antroposentrisme ideel fordring materialisme atomer resursdepartementet konseptualisme bevaring begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet statsråd stat maleri annens toten totning 12 ansikt humanisme fenomen fenomener objektiv dom advokat virkelighet ånd andelighet åndelig verden mentale mystikk psykologi psykiatri folk Budsjett Finans illusjon perspektiv pre maleriske periode borgerlønn valgordning kunstner
Konseptforståelse


Venstre

Det var aldri ment at det skulle være et flertallsdiktatur,
hvor de få som egentlig bestemmer,
står i korridorer og i bakrom, og drar i trådene.
Derfor må man ha et begrep eller konsept om hvordan beslutninger taes i et opplyst enevelde.

Venstre er et idealistisk konseptualistisk parti som førte til Parlamentarismen.
 
Å forstå at partiene ikke bare representerer ulike ideólogier, men også ulike sammenblandede verdensanskuelser, kan forklare hva et demokrati kan ønske seg, eller ikke ønsker seg.
 Idag er konseptet (det parlamentariske) utsatt, av to grunner.
1) Det ene er populismen via “den 4.statsmakt”, Nrk & co.
2)Det andre knytter seg  opp til hva det menes med “parlamentarisk ansvar”!?
 
Venstres konsept, som altså førte til institusjonaliseringen av parlamentet
med dertil tilhørende valgordninger, blir ikke forstått som idéell fordring av de andre,
og derfor denne åpenbare blokkerte maktkamp og situasjon vi har idag.

Forslag til ny valgordning

24.4.2013
Torger Jacobsen filosof filosofi verdenanskuelse antropos materie idealisme konsptualisme ideel fordring materialisme atomer Konsept konseptualisme mattematisme begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet statsråd stat maleri annens toten totning 12 ansikt humanisme fenomen fenomener objektiv dom advokat virkelighet ånd andelighet åndelig verden mentale mystikk psykologi psykiatri folk virksomhet illusjon perspektiv konstruere kunstner
Konseptforståelse
(OM)


Konseptualisme

Påbegynnt 1.april 2013:
fortsatt 9-10.april

Jeg griper ut i løse luften og har ingenting. Som baby har jeg kanskje gjort det samme, men etter månen?
Det vet jeg ikke, fordi jeg hadde ikke noe begrep om det.
Hva jeg derimot har begrep om, er det jeg har gjort klart for meg. Det er mye jeg har lært opp igjennom årene.

Begripelse, eller begrep om verden, har jeg fordi jeg har prøvd å begripe. Alt annet er ord eller tall uten kontekst.
Jeg vil her frem til hvordan vi som mennesker kan forstå noe som helst.
Og det dreier seg om hvordan det innhold som verden består av, kan bli meg til del.

Kan du ikke sette navn på ting, kan du heller ikke gjøre deg forstått. De lydene, vokalene og konsonantene du mumler som et lite barn; kan bare være gjenstand for  lingvistikk; og kommunikasjonen mellom barn på samme nivå, kan bare forbli en intern sak imellom dem.

Langsomt og trinnvis skjer språkutviklingen og tilpasningen til det lokale språket. Det er evnen til tvisyn som gjør seg gjeldene først. Evnen som kan fastholde forskjellige oppfatninger og verdener ifra hverandre.
Barnet begynner plutselig å si nei!

I moderne tid begynner René Descartes sin filosofi med den metodiske tvil. Vi kan også si at han startet det hele, hvor en rad av filosofer prøvde å rydde opp i hva han betvilte eller sa nei til. Løsningen han kom frem til; «Cogito ergo sum»; "Jeg tenker, derfor er jeg", er kanskje  det aller mest omdiskuterte?

"Hva er sant?" og "hva er det virkelige?", er to sider av samme sak, som hele filosofihistorien er opptatt av.
De gamle grekerne hadde utgangspunktet: "alt er.."; "Alt er vann", "alt er bevegelse", og ikke minst; "alt er tall".
Tvisynsevnen begynner alltid med postulatet.

Det MÅ påståes noe, forat diskusjonen skal komme igang.
Etter renesansen måtte selve forståelsen revurderes, og selve påstanden begrunnes, - derfor et "derfor er", eller "Altså er" i selve språkføringen. "Hvilket betyr" at det er bevissthet om selve påstanden. Noe de minste barna ikke har.

Konseptualisme går ut på to ting.
Det ene er hvordan vi oppfatter verden, slik det er forsøkt skissert over, det andre er: Kan verden konstrueres, ja skapes? Er det mulig??

For å komme til denne erkjennelsesteorien, ligger det to forutsetninger. Nemlig å bygge bro mellom det som er naturlig og det som er fornuftig.
Immanuel Kant satte sitt "kongeberg"; Königsberg, på verdenskartet da han forsøkte å bevise at syntetisk apriori eksisterer. En så komplisert bevisføring, at nøtta ikke er knekt for mange selv idag.

Kort sagt dreier det seg om, vil jeg si: "forvirringens betydning", og utsagnet om at "Das Ding an sich"; tingen i seg selv; at den; ikke kan erkjennes.

Hadde alt vært såre enkelt, ville mennesket ikke ha noe å bryne seg på, og dermed fortsette å leve i paradis. Om sannheten er aldri så innlysende, lar tvisynet en dør stå på gløtt; om at det hele kan sees annerledes.

Den konseptuelle kunst ber om å bli oppfattet på sine premisser. Hvilket innebærer at det kan finnes også andre måter å se ting på der ute. Begrepene gjør krav på å bli forstått i dybden.

Det er et manfoldig begrepsapparat, hvor kvantiten av begripelser og begrep stadig utvides. Det hele forklarer at sannheten nødvendigvis ikke er en, ev. før den fullstendige oversikten er opparbeidet?

10.4.13  kl.12.00
Bare hold tanken fast på om vi skaper verden eller ikke..
Det er ikke slutt enda.


Torger Jacobsen 12 verdenanskuelser artist staten maleri galleri utstilling kunst konseptualisme det norske hus
Til verket
ca 20x50cm

opp igjen
Konseptualisme

Hjemmesidestruktur

Det opplagte
det idéelle <> det reelle
Det åpenbare
 
tilbake til
Kontakt
Dagbok 2014

Hjemmesider :

www.statendetermeg.no
www.torgerfinnerdenannen.com

www.12Worldview.com
Norsk:12 Verdensanskuelser

www.totning.com

www.torgerjacobsen.noSosiale media
Blogg
Tilbake og opp
12 Verdensanskuelser
( På norsk)
Konseptualisme


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.