www.12Worldview.com:

12 Verdensanskuelser
( På norsk)

Materialisme
Konseptualisme Sensualisme
 Rasjonalisme     Fenomenalisme
Idealisme <                   > Realisme
Antroposentrisme Eksistensialisme
Den annens filosofi   Monadisme

Materialisme og monadisme
12 Halvsannheter


Materialitisk livstil

Nominalisme   Hedonisme
 Ateisme                Skeptisisme
Agnostisisme <         > Solipsisme
Dilettantisme          Fanatisme
Fatalisme   Kverulantisme 
Spiritisme12 Ideologier
 (partier)

AP-Rødt
Venstre              SP
 Høyre                        Andre
SV <                       >Realitet
Samfunnslønn            FRP
Solidaritet       MDG

12-heter
under utarbeidelse

Dyder
12Sanser
Hørselssansen12-heter på ulike språk

Felles og den Tyske (12Worldview.com)Filosofisk debattRelevansen
 til andre sider


Tilbake og opp
12 Verdensanskuelser
( På norsk)
Eksistensialismewww.12Worldview.com
12 Worldview (uk)
12 Weltanschaungen (de)
Eksistensialisme/Rabulisme/Dynamisme (google)
Materialisme
Konseptualisme                  Sensualisme
 Rasjonalisme                              Fenomenalisme
Idealisme      <                                     >     Realisme
Antroposentrisme       Eksistensialisme
Den annens filosofi            Monadisme 
 SpiritualismeMellomrommet er mere tungtveiende enn det vi kan vite


Mandag er funderingsdag. Finne de ulike gåtene verden og dens anskuelser består av. Det blir å poste visse dogmatiske utsagn. Materialisten har sitt credo i Atomet; “minstedelen” som aldri noen gang kan sees med det blotte øyet, enten man kaller det alfapartikler eller kvarker.
Idealisten sverger til Fantomet; det sorte hull, usynlige legeme, eller et tomrom som fant-asien: inn- bild-ningen kan forme inn i. Et tredje er: mellom-rommet, eller “inter-vallet”. I vår dynamiske tid er årsaken at kvantespranget utløser kraft og energi som faktisk befinner seg mellom motsetningene, eller posisjonene i mellomrummet: Der musikken, tonen, og der indivuasjonsveien begynner. Troen på livet og eksistensen har et avgjørende  aspekt ved noe i seg selv uforklarlig. Kvarken alene har en ufattelig letthet, mens når den kobles sammen med andre kvarker, blir de enormt mye mere tungtveiende, enn hver for seg? En tro beveger seg alltid i et mellomrom, og så skal den altså hvis den er sterk nok, flytte fjell!
20.1.14

Torger Jacobsen anskeulse dynamistisk god ond tro konseptuell utstilling verdenanskuelse staten det er meg fri vilje gull og grønne skoger enhet fornekter besettelse sunn fornuft liberalisme liberalistisk økonomi materie monadologi monader monadisme resurs departementet spirituell idealisme antroposentrisme idéel fordring materialisme atomer resurs departementet konseptualisme bevaring begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet statsråd stat maleri annens toten totning 12 ansikt humanisme fenomen fenomener objektiv dom advokat virkelighet ånd andelighet åndelig verden mentale mystikk psykologi psykiatri folk Budsjett Finans illusjon perspektiv pre maleriske periode borgerlønn valgordning kunstner


Eksistensialisme på norsk


Skippertak er et godt utrykk. Bedre enn revolusjon. Når endelig tiden for handling er tilstede, skal man ha en grund for å møtes. Det må ryke litt for å tenne ilden?
Er det ingen krise eller dissonans, kan man vente litt. Trollene vil helst fundere på hvor gamle de er. Ingen skjønner at det er viktig før det har kommet i avisen eller i Nrk. Spørres det at man har fart viking,  ja så er man verdt å interessere seg for. Du skal ikke tro du er noe ved å ha gjort deg bemerket i nabobygda/nabobydelen. Den franske revolusjon ville aldri skjedd i Norge, og dermed utkrystalisert klare paroler! Breiviks manifest ble en alt for lang tåkelur på 1500 sider. Amelisaken  for akkurat 3 år siden hadde demonstrasjon blandt solidariske nordmenn, men aksjonen  kom ikke til slagordet: “Marie Ameli, vi vil ha deg tilbake på ski!” Til syvende sist kom hun til paradiset, altså til Norge, men myndighetene fant ut at hun måtte gjennom skjærsilden først; siden hun ikke var god norsk ifra før.
Ja, i år som vi skal feire en i seg selv revolusjonær grunnlov; etter datidens konsept, har forstanderne av lovverket hengt på haleheng og vedheng, slik at tolkningen uvilkårlig medfører en canossagang for den som vil forandre noe som helst! Det treige går såvidt sålenge man har litt olje å smøre med. Rabulisme om Eksistensialisme taes opp på møtet neste mandag kveld kl.19 i Filosofisk forum ved Yongstorget!
Linkstedet for hvert forumsmøte
14.1.14

Torger Jacobsen anskeulse Norsk eksistensialisme utstilling verdenanskuelse staten det er meg fri vilje gull og grønne skoger enhet fornekter besettelse sunn fornuft liberalisme liberalistisk økonomi materie monadologi monader monadisme resurs departementet spirituell idealisme antroposentrisme idéel fordring materialisme atomer resurs departementet konseptualisme bevaring begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet statsråd stat maleri annens toten totning 12 ansikt humanisme fenomen fenomener objektiv dom advokat virkelighet ånd andelighet åndelig verden mentale mystikk psykologi psykiatri folk Budsjett Finans illusjon perspektiv pre maleriske periode borgerlønn valgordning kunst


Fanatisme
 som Rabulisme- Dynamisme- og Eksistensialismens halvsannhet

 
Fanatisme er en forknytt følelse.
Det makter ikke dynamikken mellom tanke- og viljeslivet.

Skal du tenke nytt eller noe annet, må du kunne rabulere nok til å se annerledes på ting enn det som er overfokusert og fiksert.
Fanatikeren har vanskelig for å velge en annen vei til frihet, enn den som er igangsatt.
 Følelsen er besatt, og den besatte virker tilsynelatende farligere for omgivelsene enn rabulisten,
som har farlige tanker og meninger.

Den som dyrker Status Quo bør uansett passe seg!

Eksistensialisten er den filosof som har satt seg selv i aksjon ved å velge “groove og drive” til å overvinne småborgerligheten, kjedsommeligheten, flosklene og frasene; fordi verden trenger å revolusjoneres.
Aksjonisme er dens egen livsnerve,
 når allikevel prossessene går fortere og fortere.

Et Idealsamfunn står ikke der fremme og er stille,
det er noe vi velger å være i.

redigert nyttår 2014
Torger Jacobsen 12 verden artist staten maleri galleri utstilling gralen kunstner eksistensialisme
Rabulisme/ Eksistensialisme 50x70cm

Rose til Frp 

Juleaften 2013
Det er kanskje på tide å fremsnakke Frp. Ikke så at det går blant kunstnerne, og tilskrives rabulisme, men deres kunst har foreløbig vært såpass energerende at de fortjener en Rose til jul!
Det er jo så at dem som har gjort dette partiet til deres hovedfiende, ikke akkurat bærer rosekvalitetens navn.,  og heller burde tilskrives brenneslen.
Eksistensialisme/Rabulisme/Dynamisme
13.7.13:
Frp er plassert her mere utifra ordens hensyn. Det begrunnes lenger ned.  Hva slags tanker Frp  blir ledet av, er ikke eksistensielle spørsmål ved å skulle la være å ha en egen agenda. Eksistens filosofi er imot å sette opp prosjekter og systemer. De er mere her og nå orientert.
Frp er idealister som vil forandre verden ved å frata de etablerte maktstukturene sin rett. Men det sier stopp, for de vil også at staten skal ha noe makt, sålangt det blir ledet av de rette personene. Vi vil se at Frp vil være stolte hvis de endelig kommer i regjering!  Hva de vil ha innflytelse på er mere de estetiske verdiene enn de etiske. I samferdselpolitikken vil de ha fine veier, slik at den som kjører på dem kan føle seg som konge, ikke trell. Mange partier vil selvfølgelig  få kredit for å ha utbygd  kommunikasjonsnettet, slik de store keiserne gjorde det i Romeriket. Ingen andre enn frp er mere interessert i at de som allerede bor i landet, skal  føle seg fortrolig, oppreist og stolt ved  sin avstamnings hjemsted. Idealister kan være spartanske for noe de tror på, og vil ofre mye for det, men ingen partier kan bare være idealister. Det må støte på en annen tankemåte også for at det skal bli noe å forbedre. For Frp dreier det seg ikke om det materielle som sådan, for ellers ville det blitt sosialisme. Derimot den estestiske sensualismen, hvor en form for nytelse av tilværelsen, blir en motbalanse til hvor idealistisk man skal være. Frp s renomé  for ikke spesielt tilhøre moralismen  og etikken  i  partikulturen, viser at de ønsker ikke sterkt å  overstyre den enkelte. Hvor fint ting er, setter begrensning for hvor systematisk langt ideologiene skal gå. Har man kjempet litt for en sak, må en også unne seg en fest for den anstrengelsen som er ydt!
Kombinasjon av idealisme/sensualisme har begge ildkrefter som kan brenne hverandre opp. Bålene kan være store og små som tillater den store statsmannskunst og den lille naivt dumme.

Frp, 1.mai, individuell idealisme
og det eksistensielle spørsmål for gruppen.

I tråd med fremvekst, eller skal vi si fremskritt(??) eksisterer vi i det postmoderne samfunn
se en beskrivelsen hos Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Frp sin fremvekst kan godt beskrives som en naturlig konsekvens av det ettermoderne
I det moderne samfunnet fremtrer partiet Høyre som reaksjonært med sin empiriske rasjonalisme. I det ettermoderne,  gjelder ikke lenger fornuften som reaksjonært fynd, men med irrasjonell aksjonisme. Og i det ettermoderne, er det rasjonelle splittet opp til usammenhengende biter, som vi velger, alt ettersom "aksjonen" er å sammenføye.

Det skal belegges filosofisk:
Eksistensialisme

 Den tradisjonelle filosofien ved at Immanuel Kant satte et kontrapunkt ved  "Das ding an sich".  "Tingen i seg selv", kan vi ikke vesentlig vite noe om. Kants utsagn er reaksjonært i forhold til en fenomenologisk betraktning av virkeligheten. Han  ville  trolig idag ha vært høyremann.
(Kanskje ikke tilfeldig ulikhet mellom hodeformene til ImmanuelKant og Kåre Willoch?)
Den tyske idealisme i Kants samtid utviklet læren om tese og antitese,
og med bakgrunn i dette, oppstod venstreradikalisme.
Imotstning til politiske partidannelser,
oppstår det filosofisk høyredreiningen før venstre.

Der "ånd "er forut for "materie".

Der ånd blir til idé (fra spiritualisme til idealisme),
 fremststår venstredreiningen og viljen til å bedrive politikk.

Filosofen Søren Kierkegaard, som feirer 200 års jubileum nå i mai,
fremstår reaksjonært imot tysk idealisme og særlig  Georg Wilhelm Friedrich Hegel,
og krevere først en estetisk begrunnelse for menneskets ontologiske utvikling.
(Det estetiske nivå)
Videre blir hos den danske filosof et spørsmål om hvor det etiske imperativ ligger.
Det etiske nivå bestemmes utifra den dynamikken du velger.

Mens Kant forutsatte at stjernehimmelen i majestetisk ro med sin "fynd", og
"rasjonelt pliktbegrep", ble kaosfølelsen stadig voksende. Den romantiske perioden var et oppsvulmet dynamiske liv. Et liv som måtte gripe seg selv
eksistensielt med  følelse og handling.

Følger vi denne bevegelse frem til dagens eksistensialisme, trekker den med seg det sekulariserte aspektet når vi ser utviklingen ifra Kierkegaard til Jean-Paul Sartre:
Det fornuftbaserte distanserer seg ifra det religiøse.
Det reaksjonære  begrenser det fremadstormede.
Det dynamiske går alltid i to retninger, samtidig.
Kraft og motkraft.
Evolusjon og revolusjon.

Nå til dagens Fremskrittsparti:
 
Partiet har et folkelige populistisk aspekt som søker sin eksistens innenfor en demokratiske elite.

Parlamentarismen oppstår i 1884 som konsept og blir institusjonalisert.
Sålenge Venstre rådde over dette, fungerer institusjonen demokratisk og folkelig ved naturlige partidannelser og sammenslåinger utifra et folkelig sentrum.

I det øyeblikk blokkdannelsene skjer, etablerer partiene regjeringalternativer på ytterfløyene,
stivner folkeforsamlingen, og blir indirekte funksjonelt. (Indirekte demokrati)

Fremskrittsparti er et protestparti imot det elitære flertall,
og begynner som alle nye partier, i opposisjon.
Dersom partiet nå kommer i posisjon, vil  alt bero på evnen til kompromiss,
som de sentrumsnære partiene har hatt.

Det skal her ikke spåes,
men det er opplagt, at de indre motsetningene som en ekstensialisme innebærer,
går på liv og død.

Partiet kan erkjennes som eksistensialistisk  fordi det er drevet av en handlingsmotivasjon, som kun idéalister har. Hva Fremskrittspartiet mangler av kollektivt idéinnhold, blir som i en hvilken som helst klan, beroende av hvem som er ivrigst.

I de siste 40 årene,  er  partiet vokst opp. Imens har den norske parlamentarismen vært et sedat folkestyre. Viktige fellesanliggende innenfor bl.a samferdsel, helse og skole er blitt liggende tilbake for en fremskrittsvennlig politikk.  Det var mulig å forutse tidlig på 70- tallet at velferdsøkningen kom. Det er skuffende at de skiftende regjeringene mellom Høyre og Arbeiderpartiet har forskusset bort muligheten til effektiv infrastruktur.

Fremskrittspartiet vil ikke løse problemene.

Det beste som kan skje er at den samarbeidsviljen som har skjedd på tvers av blokkene,
kultursektoren,  finner frem til en parlamentarisk situasjon, hvor staten klargjør sine ansvarsområder, fristiller kulturområdet, pålegger; fremfor bestyrer næringlivet.
En stor debatt som politikerne alene ikke kan føre, men som de må tilrettelegge for.

Forslag til ny valgordning

1.mai 2013


Torger Jacobsen filosof filosofi verdenanskuelse sentrum frivillig materie Ideologier politikk partiene verdensanskuelser, kosmologisk og gaias synsretninger AP SV SP Frp Rødt Venstre Kristelig Folkeparti MDG Miljøpartiet de Grønne Høyre Fremskrittspartiet rasjonalisme rasjonell rasjonelt fornuftig sunn fornuft liberalisme liberalistisk økonomi materie monadologi monader monadisme idealisme konsptualisme materialisme Konsept konseptualisme mattematisme begrep idé ideal visjon frivillighet statsråd stat maleri annens toten totning 12 ansikt humanisme fenomen fenomener objektiv dom advokat virkelighet ånd åndelig verden mentale mystikk psykologi psykiatri folk virksomhet illusjon perspektiv konstruere eksistensialisme kunstner
Fortsatt overoppheting
60x90cm
Olje kr. 4000,-
Eksistensialisme

Skrevet 16.4.2013

Jeg står stadig ovenfor den situasjon om jeg skal gå eller ikke;
om jeg skal reise meg opp, eller bli sittende;
 stå opp, eller bli liggende.

Den fleksible hverdagen, har mange fordeler, men også sine markante utfordringer.
Jeg innbiller meg at slik var det ikke før i tiden. Ja, egentlig ikke så altfor lenge siden.
Nå må jeg altså gjøre et valg.

Torger Jacobsen filosof filosofi verdenanskuelse antropos stat maleri annens toten totning 12 ansikt humanisme eksistensialisme dynamisme transformasjon Søren Kierkegaard energi kunst krøll
Krøll

Samfunnet har også endret seg i forhold til fleksitid. Når jeg nå tenker tilbake, har jeg vært med på å skape noe; som noen vil kalle et prosjekt, men som ikke er det. Et filosofisk forum sentralt i Oslo. Man kunne si det er stjålet ifra Frankrike, ifra caféene der; og på norsk selvsagt. Det høres ganske kontinentalt ut, med høytravende konversasjoner på spesielt intelektuelt dannet nivå. Men det er det ikke.

Situasjonen er den at når noe skal lykkes for den enkelte, eller i felleskap, kan det bare skje når det gjøres frivillig. Det later til å være enerverende slik:  Jo større valgdilemma du har på forhånd, desto mere interessant blir utfallet. Kjedelig blir det ikke. Noen ganger kan konsensus oppleves i forhold til hvor inspirerende det var, og hvor "tagnaden" etterpå ligger utbredt som i et paradis. Andre ganger er det "togn" og babelsk forvirring.

Siden "togn og tagnad" her er brukt; er nynorsk; er vanskelig å finne på google, vil jeg her bruke noen linjer for å beskrive forskjellen.

Eksistensialisten søker å finne logos med sin transformasjon. Utfallet er aldri gitt på forhånd. De energier og prosesser vi omgåes til daglig er av ymse slag. Det som før skjedde på fest; og sjelden i arbeid, skjer idag når som helst. Verden er dynamisk.
Heraklit hadde rett i at alt er i bevegelse.
Vi kan bare referere til den rivende ytre utviklingen som teknologien er bevis for.

Så til de nynorske ordene: "Togn" er en indre taushet vi ikke ønsker. Togn er tom og meningsløs,- og vi føler oss ensomme og forlatte. Vi har enten ikke anstrengt oss på forhånd, eller vi har bommet på målet. Dette er ikke et rasjonelt bevis for om vi har lykkes,
men det er en indre kjennsgjerning. "Tagnad" derimot er en indre lykke, hvor vi holder tilbake et rop av halleluja!

Torger Jacobsen filosof filosofi verdenanskuelse antropos stat maleri annens toten totning 12 ansikt humanisme eksistensialisme dynamisme transformasjon Søren Kierkegaard energi kunst haleluja
Fire

Eksistensialismen har ført til mere fleksibilitet. Samtidig er det en uro i det moderne liv. Postmodernisme er en naturlig konsekvens av at opplevelsen av "togn" i stadig grad er følgen. Hva blir neste paradigme etter det postmoderne samfunn? Vi snakker her særlig om kunst; hvordan skapelse finner sted. I filosofien stopper eksistensialisme opp i det umiddelbare. Mens idealisten gjerne vil se prosjektene og forankre idémessig innhold for å å skape forandring, vil eksitensialisten i større grad ytre seg spontant, og heller gjerne kjenne om styrken til omveltning er tilstede. Det er ikke rasjonell styrke, men ren energi og kraft; revolt og motkraft.

Den andre side ved den nevnte transformasjon, hvor "tagnadens taushet" på personlig- og felleskapsnivå, svinger utviklingen til et høyere nivå. Det lave driftsmessige, blir renvasket gjennom de rette prosessene til eksistensielt fullverdighet .

Et menneske i "stillstand" og et samfunn i status quo vil degenerere slik det i større eller mindre grad har vært til alle tider. Å ikke følge med i timen, kan være katastrofalt.
Det er også det som er så farlig med dogmatikk.
Om tro ikke gudene er mere dynamiske enn som så?
Og å tro at materien i seg selv ikke kan være dynamisk.
«man kan ikke to ganger gå ned i den samme elv»

Nyredigert og avluttet kl.17.00

Eksistensialisme


Torger Jacobsen filosof filosofi verdenanskuelse antropos stat maleri annens toten totning 12 ansikt humanisme eksistensialisme dynamisme transformasjon Søren Kierkegaard energi kunstner haleluja kamp
Statsrådens indre
(80x 120cm)2
.april 2013 - notater som vil fortsette dersom jeg velger det!

Den 5.mai 2013 er det 200 år siden Søren Kierkegaard ble født. Filosofisk forum i Oslo vil en mandag i mai snakke om ham. Se programmet når det nærmer seg. Vanligvis tenker vi på Frankrike og Caféene der, når vi tenker på Eksistensfilosofien. Vi tenker også på Jean-Paul Sartre og Simone Lucie-Ernestine-Marie-Bertrand de Beauvoir.
Eksistensialisme er en filosofi hvor individet gjør opprør imot det bestående, og tvert velger sitt eget liv med sin måte å tenke på. Eksistensialisten er ikke spesielt opptatt av hva andre har av idéaler, og kverulerer gjerne imot dem. Hva det kommer an på, er om det finnes kraft og energier som en vil ta til seg, eller bryne seg på? Å ville forandring for forandringens egens skyld, gir tilfredstillelse i seg selv nok. Spørsmålet er om disse magiske kreftene som man gir seg inn på, virkelig fører til den store forvandlingen? Det kan også bli en styrt i avgrunnen.
Kjærligheten har i det greske språk tre aspekter Agape phileos Eros. Vi diskuterte dette på Filosofisk forum 1.april. Vi gikk nok rundt grøten og kom ikke riktig i havn. Tema er omfattende, når vi først har satt det igang.
Altruismebegrepet ble tatt opp med hensyn til Agape som den uskyldsrene kjærlighet. Phileos knytter oss til den kjærligheten vi utøver når det er møte. Filosofi er kjærlighet til visdom, og ernærer vår fatteevne.  Eros ble nok som forventet litt for lite diskutert?

Eros kunne ha kastet et spesielt lys over eksistensialismen. Hvorfor den lille bueskytteren sitter der oppe, indikerer at de som blir råket av pilen, plutselig blir tvunget inn i en situasjon hvor valgene kan bli ganske så eksistensielle. På det jordiske plan syntes både agape og philos i å være mindre skjebnesvangre, og derfor er det tilsynelatende  lett å bedrive valgfrihet.

Men det eksistensielle valg er ikke hverdagskost, og slik velferdsamfunnet har lullet inn de fleste, har menneskene kommet i fare for å fjerne seg ifra vitaliteten og virkeligheten. Det er hverdagsmekanikken fremfor den dynamikken som hver enkelt dag bør bestå av;  for ikke å kjede seg, som blir valgt. For det voksne mennesket er det å kjede seg latskap. For barn kan det være sunt, fordi barn nettopp ser eksistensielt på tilværelsen. De må nemlig velge å adlyde de voksne.

Philia
 se bilder a Amor

Hokuspokus

opp igjen til
Eksistensialisme
Hjemmesidestruktur
Det opplagte
det idéelle <> det reelle
Det åpenbare
 
tilbake til
Kontakt
Dagbok 2014

Hjemmesider :

www.statendetermeg.no
www.torgerfinnerdenannen.com

www.12Worldview.com
Norsk:12 Verdensanskuelser

www.totning.com

www.torgerjacobsen.noSosiale media
Blogg
Tilbake og opp
12 Verdensanskuelser
( På norsk)
Eksistensialisme


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.