www.12Worldview.com:

12 Verdensanskuelser
( På norsk)

Materialisme
Konseptualisme Sensualisme
 Rasjonalisme     Fenomenalisme
Idealisme <                   > Realisme
Antroposentrisme Eksistensialisme
Den annens filosofi   Monadisme

Materialisme og monadisme
12 Halvsannheter


Materialitisk livstil

Nominalisme   Hedonisme
 Ateisme                Skeptisisme
Agnostisisme <         > Solipsisme
Dilettantisme          Fanatisme
Fatalisme   Kverulantisme 
Spiritisme12 Ideologier
 (partier)

AP-Rødt
Venstre              SP
 Høyre                        Andre
SV <                       >Realitet
Samfunnslønn            FRP
Solidaritet       MDG

12-heter
under utarbeidelse

Dyder
12Sanser
Hørselssansen12-heter på ulike språk

Felles og den Tyske (12Worldview.com)Filosofisk debattRelevansen
 til andre sider


Tilbake og opp
12 Verdensanskuelser
( På norsk)
Den annens filosofi


www.12Worldview.com

Den annens filosofi (Google)
Materialisme
Konseptualisme                     Sensualisme

 Rasjonalisme                                            Fenomenalisme

Idealisme      <                                                          >     Realisme
Antroposentrisme                                        Eksistensialisme
Den annens filosofi                                       Monadisme
    Spiritualisme

Torger Jacobsen anskeulse Fatalisme rasjonell konseptuell utstilling verdenanskuelse staten det er meg fri vilje gull og grønne skoger enhet fornekter besettelse sunn fornuft liberalisme liberalistisk økonomi materie monadologi monader monadisme resurs departementet spirituell idealisme antroposentrisme idéel fordring materialisme atomer resurs departementet konseptualisme bevaring begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet statsråd stat maleri annens toten totning 12 ansikt humanisme fenomen fenomener objektiv dom advokat virkelighet ånd andelighet åndelig verden mentale mystikk psykologi psykiatri folk Budsjett Finans illusjon perspektiv pre maleriske periode borgerlønn valgordning kunstner
50 x 50 cmDen annens humanismes
(- og Panteismens) halvsannhet
Fatalisme
Det må enten gå to veier, eller bare en. Det er et fundamentalt spørsmål.
I små saker, er det ikke så mye å bruke prinsipper på. Men gjøres det,
blir du enten med meg eller imot meg;
Enten er du imot oss, eller så er du med oss!
Er vi determinerte, eller er vi frie?
Solidaritetsprinsippet erkjenner at vi er en enhet, og derfor er vi barmhjertige.
Det å bry seg med den andre, skaper en frihet som først syntes ikke var mulig.

Fatalisten er selvrettferdigheten selv, og håper alt annet går til Dundas,
eller sågar tror det.
Nyttår 2014

Torger Jacobsen fatalsme tjafs verdenanskuelse staten det er meg fri vilje rasjonalisme ateisme enhet fornekter Besettelse sunn fornuft liberalisme liberalistisk økonomi materie monadologi monader monadisme resursdepartementet spirituell idealisme antroposentrisme ideel fordring materialisme atomer resursdepartementet konseptualisme bevaring begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet statsråd stat maleri annens toten totning 12 ansikt humanisme fenomen fenomener objektiv dom advokat virkelighet ånd andelighet åndelig verden mentale mystikk psykologi psykiatri folk Budsjett Finans illusjon perspektiv pre maleriske periode borgerlønn valgordning kunstnerDen annens filosofis
(Panteismens, Henologiens, Holismens, Pneumatismens, Den hellige ånds, Den annens humansismes)  Dobbeltgjengeraspekt


Visdomsveien (“Å bli gammel og vis”)
har først en entré i ung alder som ikke er helt lett å leve opp til.
De første utfordringene; du skal “dø før du dør, for ikke å dø når du dør”
(Angelus Silecius),
eller
"minding the gap"
 er en omvendelse som er vanskelig å holde for seg selv.

Svovelpredikanten, fatalisten, kontrollfriken vil gjerne måle hvor langt den ervervede visdommen er kommet, og for å se om solidaritet til visdomsprosjektet holder.

Du skal ha gjennomgått mange jordeliv og ha opplevd mye mellom død og ny fødsel,
før den absolutte visdom er nådd, og ha kjent nåden i den kosmologiske utviklingen.
Du kan fort komme til å holde dommedag over andre?
Det fatale er at folk idag har det så altfor travelt.
30.nov.2013
Den annens filosofi
Den annens filosofi


Torger Jacobsen anskeulse Fatalist rasjonell konseptuell utstilling verdenanskuelse staten det er meg fri vilje gull og grønne skoger enhet fornekter besettelse sunn fornuft liberalisme liberalistisk økonomi materie monadologi monader monadisme resurs departementet spirituell idealisme antroposentrisme idéel fordring materialisme atomer resurs departementet konseptualisme bevaring begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet statsråd stat maleri annens toten totning 12 ansikt humanisme fenomen fenomener objektiv dom advokat virkelighet ånd andelighet åndelig verden mentale mystikk psykologi psykiatri folk Budsjett Finans illusjon perspektiv pre maleriske periode borgerlønn valgordning kunstner

Den annens filosofiIkke la deg affektere av navnet her:
Betegnelsen "Den annens filosofi" er hentet utifra flere kilder. For 100 år siden brukte Rudolf Steiner betegnelsen "pneumatisme" som er avledet av det greske; luft, ånd.
I denne kretsen av "ismer" som han satte opp, får vi et klart skille til "spiritualisme" som er den andre ismen som tar opp det åndelige aspektet. Likeså som på den motsatte side av kretsen er et
fysisk aspekt i skille mellom materialisme og sensualisme. Med betoningen av det "sanselige" i sensualismen, får vi altså betoningen av det "oversanselige" i pneumatismen.
"Panteisme" ; Gud er i alt , -  er et begrep som kan ligge nært opp til dette, men det yter ikke fullt rett fordi det da også knyttes opp til full determinisme; at alt er forutbestemt.

P
neumatisme som begrep er ikke blitt popularisert, eller blitt kjent som folkeeie.
Hitil kan vi si det er et "kjært barn med mange navn". I antroposofisk term, bruker vi ofte begrepet i forbindelse med "oppvåkning ovenfor det andre mennesket". I kristen term, er det spesielt ett Bibelsitat som gjør seg gjeldene ovenfor dette åndsnærvær: "Der to eller tre er samlet i mitt navn, er jeg midt iblant dere!" Problemet med vår sekulariserte verden, er at vi ikke lenger kan misjonere som om Jesus Kristus er et entydig og åndelig rent navn. For mye blod er utgytt under den profane kirkehistorien. I tillegg har Vesten ikke kunnet samholde det vitenskapelige med det religiøse. Kirkene har mistet sin konsistens, og blitt en form for agnostisisme, som riktignok ser det perfekte og opphøyde, men som mangler en konkret begrunnelsen for sin valgfrihet. Vi mennesker er kallet til å bli frie, men denne frihet kan ikke realiseres uten den skjebne vi har med "det andre mennesket".

Solidaritetsamfunnet som vi idag er milevis ifra, har tusenårsperspektiv,
 fra der demokratiet først oppstod som tanke for 2500 år siden.
Ikke noe passivt liggende med vindruer, men må ha skjedde gående ,
og samtalende:  på det  greske eksklusive torg; på Agora.

I ny tid finnes ingen oppklarende begrunnelsen for at 68 érne døde
og lullet seg inn under det reaksjonære velferdsamfunnet.
De dualistiske idealistene må bare avvende seg med tanken
om at klassekamp fører til et endelig oppgjør gjennom
kapitalismens iboende kriser.

Det kommunistiske store ekperiment, var ikke ledetet an av arbeidere,
men av losjer, som var interessert i at det bestående ikke skulle falle,
 før det strengt tatt var nødvendig. Bakmenn som visste at slik dualistisk
idéalistisk materialisme som marxsimen er, ville måtte ubønnhørlig
 skade seg selv, fremfor å føre det til fred.
Den annens filosofi


Torger Jacobsen anskeulse Bomerang rasjonell konseptuell utstilling verdenanskuelse staten det er meg fri vilje gull og grønne skoger enhet fornekter besettelse sunn fornuft liberalisme liberalistisk økonomi materie monadologi monader monadisme resurs departementet spirituell idealisme antroposentrisme idéel fordring materialisme atomer resurs departementet konseptualisme bevaring begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet statsråd stat maleri annens toten totning 12 ansikt humanisme fenomen fenomener objektiv dom advokat virkelighet ånd andelighet åndelig verden mentale mystikk psykologi psykiatri folk Budsjett Finans illusjon perspektiv pre maleriske periode borgerlønn valgordning kunstner
Nyskrevet 13.04.13:

 
 "Den annens filosofi", kunne også bli kallt "den annens spiritualisme." Det handler om "den annens humanisme".

Lignelsen om den barmhjertige Samaritan; om hvordan menneskets evne til å gripe inn; - bety noe for andres skjebne; og hva slags vesentlige møter mellom mennesker, fører til en solidarisk holdning."Den sanne humanisme" grenser her opp til det religiøse,
 men holder seg borte ifra dogmatiske termer. Språkbruken er
snarere grensesprengende, og innholder en type
mattematikk som står nærmere
projektiv geometri, enn
aritmetikk.

Torger Jacobsen filosof filosofi verdenanskuelse antropos stat maleri toten annens 12 ansikt humanisme pneumatisme Rudolf Steiner Asbjørn Aarnes solidaritet kunst help hjelp
Solidaritet
ca 35x45cm


Kjært barn har mange navn, og navnet på denne filosofien;
og verdensanskuelse, er ikke opparbeidet som et entydig leksikalsk
Rudolf Steiner som er den første til sette opp 12 verdensanskuelser
i et dynamisk utrykk
.
og ordnet system, bruker på denne
 synsretningen betegnelsen "pneumatisme";
avledet av "pneuma"Ethvert språk må kunne finne sitt gangbare utrykk for en eksakt verdensanskuelse.

Torger Jacobsen filosof filosofi verdenanskuelse antropos stat maleri toten annen 12 ansikt pneumatisme Rudolf Steiner kunst hjel help

"den barmhjertige Samaritan"
Fortellingen om den barmhjertige Samaritan er en fortelling om et forbilde. Men hvordan er den tenkningen, som gjør at vi går forbi, er det interessant å analysere? Det er en annen type sensualitet enn den som er basert på 5 sanser. Er det et spørsmål om oppøvelse av tilstedeværelse? Er den hjelpesløse ekvalent med tiggeren? I Oslo idag er tigging svært vanlig. Hvordan ville en Frans av Assisi forholdt seg? Er tiggingen en klassisk situasjon, eller har den forandret seg, fordi samfunnet har endret seg? Er sakskomplekset såre enkelt, eller er det også et politisk spørsmål? 

Torger Jacobsen filosof filosofi verdenanskuelse antropos stat maleri toten annens 12 ansikt humanisme pneumatisme Rudolf Steiner Asbjørn Aarnes solidaritet kunst venn
"Før den annen"

Beklager at jeg ikke fikk fullført resonementet, og måtte gå
Kl.12.30

Jeg lover å komme tilbake


Den annens filosofi
lenke til den annens filosofi ved: www.torgerfinnerdenannen.com
Fra 1.april 2013:

Et betydelig menneskemøte jeg hadde,
startet sommeren 2012, og varte til desember.
 Asbjørn Aarnes,
den fremste representant for den annen front i norsk kulturliv døde i januar i år.

Han var en egen institusjon. Jeg  fikk delta hjemme hos ham på lørdagseminarer, og sitte fremst og nærmest ved ham på det siste Granavolden-seminariet som hadde pågått årlig i over 30 år.
Akkurat som Asbjørn Aarnes ikke var ukjent med denne type verdensanskuelse, synretning, da han møtte Emmanuell Levinas på begynnelsen av 90-tallet, var den ikke ukjent for meg da jeg møtte
Asbjørn Aarnes.

plutselig kjøpte Asbjørn Aarnes
 et maleri av meg som jeg i mange år ikke ville selge:
"Krybben".
Jeg husker godt hvordan jeg malte dette maleriet i slutten av september
i 1999. Det var først stillt på høykant, og jeg hadde formet et ansikt som var vendt til høyre. Den nye akrylteknikken, som jeg eksperimenterte med dengang da jeg gikk i lære på kunstnerlinjen ved Rudolf Steinerhøyskolen på Berle i Oslo, fikk meg til å gjøre drastiske endringer. Den var annerledes enn skikt på skikt teknikken.
Jeg snudde det påbegynnte portrettet til et liggende landskapsbilde hvor teknikken var først å gjøre det skarpe; difust. Dermed fungerte ansiktet himmelvendt, men såpass ugjenkjennelig, at andre motiver, kom frem.

Etterhvert som jeg nå maner frem maleriets tilblivelse i minnet, begynner jeg å avdekke hvor lite tilfeldig det skulle vise seg at nettopp Asbjørn Aarnes, var den som ble ved bildet. Det som jeg altså i 12 år ikke ville selge.

Det begynner å gå opp for meg at det transcendente aspekt ved den annens filosofi begynner i ANELSEN. Før tingene i virkeligheten realistisk skjer, er det anende der, som et vardøger, for tilsynekomsten av den annen. At dette også i mitt tilfelle avdekkes i skrivende stund, får meg til å tvile på om verden er tilfeldig.
Det er mange som har likt "krybben" opp igjennom årene, og jeg kunne vel tatt mye penger for det? Men jeg har altså av en eller annen grund holdt det tilbake.
Da jeg egentlig vurderte å gi det bort til Asbjørn,  fordi jeg satte så "pris" på vennskapet, var det ikke på tale. Han ville kjøpe det!
Og det ble gjordt, og ble hengt opp sentralt i stua hans. Flere nære venner fikk kommentert bildet. Jeg kunne her og nå utdypet dette videre som en del av den uendelige historien, som jeg knytter til den antroposentriske verdensanskulelsen. Her går det forøvrig om å nyansere den annens filosofi ifra den panteistiske, som jo er nærligende i denne form for åndskultur og åndelighet.
Torger Jacobsen filosof filosofi verdenanskuelse antropos stat maleri toten annens 12 ansikt humanisme pneumatisme Rudolf Steiner Asbjørn Aarnes solidaritet kunst
Asbjørn Aarnes
Den annens filosofi snakker om den annens ansikt og den annens humanisme. De 12 synsretniningene talere om ismer. Det er dette også, men hvilket navn skal man sette på det?
Jeg har vært tilbøyelig til å innordne filosofien som panteisme, men etter den utdyping Asbjørn Aarnes gjør i sine oversettelser av Levinas, blir det for enkelt. Dessuten er begrepet panteisme blitt forkjetret av kirken.
Det ordet Rudolf Steiner setter på denne verdensanskuelsen. er "pneumatisme", som på gresk betyr  "ånd".
Selvfølgelig kunne man bruke dette høyst ukjente begrepet. En som var med å diskuterte  filosofien engang, sa at han tenkte på hydraulikk.
Men det er kanskje bedre med termen: "den annen"?
Vi forstår umiddelbart at også "noe annet" kan komme oss imøte, og det har stor betydning for våre liv. Riktignok har det kjempende faustiske mennesket det ved seg at en skal både arbeide, karre seg frem økonomisk, utvikle seg personlig og faglig.
Den annens filosofi går den andre veien. En vei som møter oss ifra fremtiden med forsynet.
Med "pneumatisme" rykker begrepsfastsettelsen av den annens filosofi  til en avgjordt spirituealistsisk synsretning. Vi kommer frem til noe religiøst. Beholder vi termen om den annens filosofi, er den i følge språkbruk om den annens humansisme, den barmhjertige Samaritan og den annens ansikt, noe ytterst livaktig opphøyet og edelt. Menneskets inkarnatfarge forandrer seg hele tiden, samt denne fargen finnes ikke i naturlig tilstand.

kl.22.15

skrivingen vil fortsette og samtidig redigeres..Torger Jacobsen 12 verden artist staten maleri galleri utstilling gralen kunstner den annens filosofi krybben
Krybben

Opp igjen til
Den annens filosofi

Hjemmesidestruktur

Det opplagte
det idéelle <> det reelle
Det åpenbare
 
tilbake til

Kontakt
Dagbok 2014


Homepages
www.12Worldview.com
12 Weltanschaungen (de)
12 Worldview (uk)


Hjemmesider på Norsk

www.torgerjacobsen.no

12 Verdensanskuelser

www.statendetermeg.no

www.torgerfinnerdenannen.c

www.totning.comSosiale media
Blogg


www.statendetermeg.no:
Departementene
Vitenskap
Veiviser          Distrikt
Budsjett               Utlendighet Åndsliv                Årvåkenhet
Byttehandel          Innenriks Bevilgning     BevaringTilbake og opp
12 Verdensanskuelser
( På norsk)

Den annens filosofi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.