12 Verdensanskuelser(norsk)

Materialisme og monadisme

v

12 Dyder


Går vi imot en ny autoritesavhengighet?


www.statendetermeg.no

Nuffebua og antroposentrisme


www.torgerfinnerdenannen.com
Kalender No-Eng


www.torgerjacobsen.no
Gallerikontoret

 www.12Worldview.com
12 Worldview (uk)
12 Weltanschaungen (de) 

Planlagte lenker og ordningskategorier:

Hver ukedags filosofi

Gnosis

Det dypest logiske

Valgfrihet

Det erfarende

Det mystiske

Det transendente

Det okkulte

1 Det vordende mennesket

84 individuelle begrep

3 toneangivelser

det myndige

det intuitive

det naturlige

3 kvadraturer

4 trangler

6 kontraster 

7 dagsfilosofier


Stikkord til uklarheter

(Alfabetisk)

Agnosismse

Antroposofi

Ateisme

Deisme

En myggsverm

Nominalisme

Teisme

Polariteter:

ånd-materie

dualisme-monisme

subjektiv-objektiv

kvantitet-kvalitet

orden-kaos

fornuft-følelse


sanselig-oversanselig

12 Tyske


Tilbake til

opp


Hovedlenker:

www.statendetermeg.no
www.torgerfinnerdenannen.com


www.12Worldview.com
12 Worldview (uk)
12 Weltanschaungen (de)
12 Verdensanskuelser (no)


www.totning.com

www.torgerjacobsen.no

Tilbake til
www.12Worldview.com

.............

.

.

www.12Worldview.com

Den annens filosofi
(Google)


Materialisme
Konseptualisme                 Sensualisme
 Rasjonalisme                             Fenomenalisme
Idealisme      <                                >     Realisme
Antroposentrisme                            Eksistensialisme
Den annens filosofi         Monadisme 
    Spiritualisme

Den annens filosofi
lenke til den annens filosofi ved:
www.torgerfinnerdenannen.com
påbegynnt 1.april 2013
Det siste betydelige menneskemøtet jeg hadde, startet sommeren 2012, og varte til desember. Asbjørn Aarnes, den fremste representant for den annen front i norsk kulturliv døde i januar i år.
Han var en egen institusjon. Jeg  fikk delta hjemme hos ham på lørdagseminarer, og sitte fremst og nærmest ved ham på det siste Granavolden-seminariet som hadde pågått årlig i over 30 år.
Akkurat som Asbjørn Aarnes ikke var ukjent med denne type verdensanskuelse, synretning,
da han møtte Emmanuell Levinas på begynnelsen av 90-tallet, var den ikke ukjent for meg da jeg møtte
Asbjørn Aarnes
.

plutselig kjøpte Asbjørn Aarnes
 et maleri av meg som jeg i mange år ikke ville selge:
"Krybben"
.
Jeg husker godt hvordan jeg malte dette maleriet i slutten av september
i 1999. Det var først stillt på høykant, og jeg hadde formet et ansikt som var vendt til høyre. Den nye akrylteknikken, som jeg eksperimenterte med dengang da jeg gikk i lære på kunstnerlinjen ved Rudolf Steinerhøyskolen på Berle i Oslo, fikk meg til å gjøre drastiske endringer. Den var annerledes enn skikt på skikt teknikken.
Jeg snudde det påbegynnte portrettet til et liggende landskapsbilde hvor teknikken var først å gjøre det skarpe; difust. Dermed fungerte ansiktet himmelvendt, men såpass ugjenkjennelig, at andre motiver, kom frem.

Etterhvert som jeg nå maner frem maleriets tilblivelse i minnet, begynner jeg å avdekke hvor lite tilfeldig det skulle vise seg at nettopp Asbjørn Aarnes, var den som ble ved bildet. Det som jeg altså i 12 år ikke ville selge.

Det begynner å gå opp for meg at det transcendente aspekt ved den annens filosofi begynner i ANELSEN. Før tingene i virkeligheten realistisk skjer, er det anende der, som et vardøger, for tilsynekomsten av den annen. At dette også i mitt tilfelle avdekkes i skrivende stund, får meg til å tvile på om verden er tilfeldig.
Det er mange som har likt "krybben" opp igjennom årene, og jeg kunne vel tatt mye penger for det? Men jeg har altså av en eller annen grund holdt det tilbake.
Da jeg egentlig vurderte å gi det bort til Asbjørn,  fordi jeg satte så "pris" på vennskapet, var det ikke på tale. Han ville kjøpe det!
Og det ble gjordt, og ble hengt opp sentralt i stua hans. Flere nære venner fikk kommentert bildet. Jeg kunne her og nå utdypet dette videre som en del av den uendelige historien, som jeg knytter til den antroposentriske verdensanskulelsen. Her går det forøvrig om å nyansere den annens filosofi ifra den panteistiske, som jo er nærligende i denne form for åndskultur og åndelighet.
Den annens filosofi snakker om den annens ansikt og den annens humanisme. De 12 synsretniningene talere om ismer. Det er dette også, men hvilket navn skal man sette på det?
Jeg har vært tilbøyelig til å innordne filosofien som panteisme, men etter den utdyping Asbjørn Aarnes gjør i sine oversettelser av Levinas, blir det for enkelt. Dessuten er begrepet panteisme blitt forkjetret av kirken.
Det ordet Rudolf Steiner setter på denne verdensanskuelsen. er "pneumatisme", som på gresk betyr  "ånd".
Selvfølgelig kunne man bruke dette
høyst ukjente begrepet. En som var med å diskuterte  filosofien engang, sa at han tenkte på hydraulikk.
Men det er kanskje bedre med termen: "den annen"?
Vi forstår umiddelbart at også "noe annet" kan komme oss imøte, og det har stor betydning for våre liv. Riktignok har det kjempende faustiske mennesket det ved seg at en skal både arbeide, karre seg frem økonomisk, utvikle seg personlig
og faglig.
Den annens filosofi går den andre veien. En vei som møter oss ifra fremtiden med forsynet.
Med "pneumatisme" rykker begrepsfastsettelsen av den annens filosofi  til en avgjordt spirituealistsisk synsretning. Vi kommer frem til noe religiøst. Beholder vi termen om den annens filosofi, er den i følge språkbruk om den annens humansisme, den barmhjertige Samaritan og den annens ansikt, noe ytterst livaktig opphøyet og edelt. Menneskets inkarnatfarge forandrer seg hele tiden, samt denne fargen finnes ikke i naturlig tilstand.

kl.22.15

skrivingen vil fortsette og samtidig redigeres..Torger Jacobsen 12 verden artist staten maleri galleri utstilling gralen kunstner den annens filosofi krybben
Krybben

Opp igjen til
Den annens filosofi

Hjemmesidestruktur

Det opplagte
det idéelle <> det reelle
Det åpenbare
 
tilbake til
Kontakt

 

Hjemmesidene:

statendetermeg.no

torgerfinnerdenannen.com 12Worldview.com
12 Worldview (uk)
12 Weltanschaungen (de)
12 Verdensanskuelser (no)


totning.com

torgerjacobsen.no
Ta kontakt hvis du ønsker ukentlig nyhetsbrev om oppdateringer fra hjemmesidene

Blogg

Facebook:

Torger JacobsenYouTube:
12 verdensanskuelser
gjennom
Torger Jacobsens
blikk


 


 

Tilbake til
12 på norsk

www.12Worldview.com


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.