www.12Worldview.com:

12 Verdensanskuelser
( På norsk)

Materialisme
Konseptualisme Sensualisme
 Rasjonalisme     Fenomenalisme
Idealisme <                   > Realisme
Antroposentrisme Eksistensialisme
Den annens filosofi   Monadisme

Materialisme og monadisme
12 Halvsannheter


Materialitisk livstil

Nominalisme   Hedonisme
 Ateisme                Skeptisisme
Agnostisisme <         > Solipsisme
Dilettantisme          Fanatisme
Fatalisme   Kverulantisme 
Spiritisme12 Ideologier
 (partier)

AP-Rødt
Venstre              SP
 Høyre                        Andre
SV <                       >Realitet
Samfunnslønn            FRP
Solidaritet       MDG

12-heter
under utarbeidelse

Dyder
12Sanser
Hørselssansen12-heter på ulike språk

Felles og den Tyske (12Worldview.com)Filosofisk debattRelevansen
 til andre sider


Tilbake og opp
12 Verdensanskuelser
( På norsk)


Antroposentrisme

www.12Worldview.com
12 Worldview (uk)
12 Weltanschaungen (de)
12 Verdensanskuelser (norsk)

Antroposentrisme (Wiki)
Materialisme
Konseptualisme                 Sensualisme
 Rasjonalisme                               Fenomenalisme
Idealisme      <                                  >     Realisme
Antroposentrisme Eksistensialisme
Den annens filosofi             Monadisme 
   Spiritualisme

Antroposentrismens (Psykismens) halvsannhet

Dilettantisme
 (Harelabben)

Psykisme, kan det kalles som har vært under oppseiling etter den tradisjonelle filosofiens tilbaketrekning.
 Man kvitrer hos psykiatrikeren, eller til mennesker som låner bort øret sitt.
Selv i år 2000 er ikke ryktesamfunnet overvunnet. Dilettanten eller harelabben sitter dypt når det først i året 2013 er mulig å hedre en gruppe som Pellegruppen, etter sin innsats under krigen.
Rikssynsingen er kanskje værst, fordi den dybdepsykologiske analyseringen utelukker det bevisste motivet, eller at antropos (det greske ordet for mennesket) ikke blir tilkjent å ha fri vilje.
 
Spørsmålet om tilregnelighet og ansvar, vil aldri få noe svar dersom et  arketypiske forbilde mangler.
 Den useriøse mangler kapasitet til å understøtte subjektets berettigelse i å ikle seg rolle, når rollen er påkrevd.

 I visse situasjoner er det ingen annen mulighet enn å holde fast ved det rent menneskelige, og ved sentrertheten om det personavhengige.

Det forsmedelige er at så få tenker over distinksjonen mellom det å være personlig fremfor å være privat??
nyttår 2014

Torger Jacobsen dilettant tjafs verdenanskuelse staten det er meg fri vilje rasjonalisme ateisme enhet fornekter Besettelse sunn fornuft liberalisme liberalistisk økonomi materie monadologi monader monadisme resursdepartementet spirituell idealisme antroposentrisme ideel fordring materialisme atomer resursdepartementet konseptualisme bevaring begrep idé ideal overbevisning visjon frivillighet statsråd stat maleri annens toten totning 12 ansikt humanisme fenomen fenomener objektiv dom advokat virkelighet ånd andelighet åndelig verden mentale mystikk psykologi psykiatri folk Budsjett Finans illusjon perspektiv pre maleriske periode borgerlønn valgordning kunstner

Den antroposentriske hindring

Jeg er dilettanten, men jeg vil ikke si hvor; dvs på hvilket område.
Det er ikke sikkert at jeg engang vet det selv. Er jeg psykopat vil jeg gi blaffen i å skulle bli oppdaget. For er jeg samvittighetsløs, vil jeg heller ikke føle skam over at jeg er dilettant.
Har jeg derimot  samvittigheten i behold, vil jeg nettop bli skamfull. Spørsmålet er snarere om man må være dilettant på visse områder, der jeg samtidig har vanskelig for å innrømme feilene?
 
Er det berettiget å være dilettant?
Jeg har gjort mangt  dumt som samtidig ikke var seriøst eller proft.
Det er ikke snakk om småfeil, som vi alle gjør i ny og ned, men om “kardinal” feil.
Derfor kan jeg innrømme dem bare på generelt plan.
Jeg har ikke bare ett yrke og ett forhold bak meg, så jeg behøver ikke å røpe  på hvilke måte jeg har gjort de største tabbene. Eller er jeg selv en feiltagelse fordi jeg ikke har holdt meg til ett og samme yrke, ett og samme forhold??

Om dilettanten er en feiltagelse og svikt, må vi kunne leke like alvorlig og godt som barnet i oss. Menneskeopptatthet betyr til syvende og sist at vi beholder kreativiteten.
Dilettantisme er ikke å ha skjønnt det å være voksen.
Det vet heller ikke hvordan det er med barnet i seg.
Ungdomskilden er gått tapt.
(Matt 18,3): "Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn"
.

28.nov 2013


AntroposentrismeHvordan jeg ble 30 millioner rikere, og nesten lurt en gang til.


Det bygget seg opp i løpet av en uke, og hvor spenningen og eventualiteten stod for spill med

deadline 22.juli.2013!


Antropologisk kunne kanskje lure på om nordmenn er lettlurte, eller at det har blitt en vanlig oppfatning om at ingen egentlig lider “nød” i dette landet? Og dersom nøden er en realitet, vil en iallefall tro at det offentlige vil sette en på rett fot igjen? Nå hadde ikke jeg akkurat tenkt å betale for mye skatt og avgifter, og derfor var agnostisk og ateistisk nok til å bruke milloner på en såpass pragmatisk måte som Ap og H gjør, eller har gjort i de siste 50 år! Jeg skulle vite å bruke pengene mere samfunnsnyttig og humant enn dem, unnlate bare å flytte papir, og å forfordele til dem som er med i gjengen!

Du skal få historien her, og dertil kommentarer rundt psykologien, eller rettere sagt: psykopatien i det hele. Den er så god som den er sann! Jeg har blitt lurt for penger tidligere i små og større skala. De som faktisk har klart å lure meg tidligere, skal passe seg nå, for jeg skal kanskje komme til å henge på et haleheng før eller siden, når denne fortellingen blir redigert mange nok ganger.. Det blir først etter at hovedstoryen er fortalt frem mot 22. Juli.
 
Han ga seg ut for å være John Watson Jr. ifra Washington, District of Columbia og senior offiser i Kabul, Afganistan. Bildet på FaceBook viser en middelaldrende mann med fire offiserstjerner.
Ja, uten tvil en amerikansk høytstående militær! Han har 2 døtre og konen, hun døde for 8 år siden. Vi får selvfølgelig medfølelse, og når han forteller om sitt dilemma, vil nordmenn gjerne forstå det slik at han ratt kan ha urnorske aner. Iallefall har vi en fellesforståelse for individuelle livsveier. Dessuten er det forbrødring, og en ære å ha en storebror i Amerika! Han er meget velskrivende, og det var lite stavefeil. Da jeg endelig finito avsløret han, gikk det på ordvendinger og lange setninger uten komma ifra mailer som skulle gi inntrykk av 2 uavhengige forfattere. Der ble ordlyden påtagelig lik hverandre. Han klarte altså ikke å utrykke seg anderledes som en person nr.3 ville ha gjort det!

Før jeg forteller om Watsons konstruerte dilemma, vil jeg nevne at jeg aldri gidder å lese om alle de ifra Asia som vil overføre store pengesummer gjennom bankkontoer som du blir bedt om å oppgi. Der har norsk media også vært flinke til å advare. Nei det gikk kun på at han skulle ha min adresse, navn og mobiltelefon. Det er jo slikt man finner på nettet uansett. Derfor var det ikke så vanskelig å være med på leken i første instans. Altså ingen store betenkligheter. Videre la storebror Watson vekt på at relasjonen skulle være familiær, siden han fikk slik tillit til min profil på FaceBook.
Han mente rett at vi sammen skulle bygge et sterkt team. Verdiene skulle via mest utsøkt vei, på diplomativis, og etter diplomatiregler nå meg 100% problemfritt der hvor jeg selv ville måtte velge å motta pakken. Det var ikke lagt opp tilsynelatende slik på forhånd at jeg skulle overføre noen penger for å motta dette. Og hvem skulle vite noe om hvordan diplomater tar seg betalt, når det ikke er vanlige folk om denslags frakt? Det skulle bare følges etter avtalte internasjonale bekyttede levering om immunitet ifra 1961. Risikotenkningen ble lagt opp hvordan jeg vil håndtere plutselig å bli mangemillionær med dollarer i cash. Det var ialt 12millioner dollar, hvorav jeg skulle få 5/12. De resterende 7 hadde han tilitt til at jeg skulle oppbevare sålenge i et kvartal.

Da jeg så for meg dette, visste jeg jo at jeg ville gjøre noe ulovelig.
For det første vil jeg unndra meg en masse skatt. Men dersom jeg klarte å skjule det lenge nok, noe som i seg selv ville vært en heltedåd, kunne jeg gjøre masse gode ting for megselv og for andre.
Jeg kunne ha kjøpt meg en ny sykkel, og handlet dyrere matvarer uten at noen fant det påfallende. Sakte men sikkert kunne jeg bruke mange dollarer på å heve levestandarden. Jeg slapp å drive mitt eget finansdepartement for å få endene til å møtes. Og alderdommen ville være sikret. Men dersom finansystemet i verden skulle bryte sammen, og dollaren miste sin status,  gjaldt det jo også å kunne hvitvaske dem raskt nok til å glede andre. Ja, som nevnt bruke pengene mere fornuftig enn hva
H og Ap ville ha gjordt det. Jeg innrømmer at jeg moret meg, og følte meg fjetret over først å skulle kunne sende 1000$ anonymt i en konvelutt til forskjellige venner og bekjente. Deretter skulle jeg sende anonyme gaver til ulike frivillige organisasjoner og lag som gjør noe godt for mennesker og menneskeheten. Og noe ville jeg gi til småpartier som ikke er på Stortinget, ettersom jeg syntes valgordingen er høyst urettferdig. Tenke seg til hva Ap og H får av forfordelt støtte i valgkampen, enda ingen av dem har et fnugg av idealisme! Ja, jeg ble hekta på idéen om å bidra med å gjøre noen forandringer i samfunnet, som bare mangemilionærer kan.
Jo, jeg kunne være med på leken, såfremt det ikke var andre ugler i mosen.

Tilbake til Watsons konstruerte dilemma:
Han skulle jo egentlig lure meg. Og når han tilsist  skulle lykkes med det, ville jeg måtte dumme meg kraftig ut, dersom  jeg atpå til ville anmelde det. For det første vet jeg at jeg gjør noe ulovelig. Bare det, skulle holde meg borte ifra å begynne å leke. Men så holder jeg altså ikke det ulovelige nødvedigvis for å være uetisk. Som nevnt over, renvasker jeg pengene mentalt for å gi meg selv rett i handlingen.
Og forøvrig tror jeg de fleste vil gi meg rett i mitt resonement sålangt? Og dersom  noen er blitt lurt av Watson tidligere, tror jeg de kan ha tenkt likedan? Man skal også være temmelig dum, hvis man også ikke blir forbannet over å bli lurt. Den raffinerte lurendreieren klarer også å lure ut flere verdier enn den lille, og blir sittende lenger med sin agresjon og fortvilelse. Det eneste som hjelper er å være ærlig og åpen, gjøre andre oppmerksomme på svindleren, og å gjøre det hele med stil! Watson hadde i dette tilfelle tjent pengene i kamper med Al-Qaeda  for noen år tilbake, og kunne ikke overføre verdiene til USA , uten som han sa, ville miste alt sammen. Han befant seg nå i Kabul i Afganistan og hadde kun 3 måneder igjen!

Nå har jeg altså kunnet skrive om dette og legge det ut. Siden jeg har blitt lurt før, blir spørsmålet for meg om jeg kan risikere å bli lurt igjen? Vi har forskjellig måter å tenke på, og vi har ulike verdensanskuelser. Derfor går ikke alle på samme limpinnen, og det er ikke sikkert at mitt mønster nødvendigvis vil gjenta seg, fordi jeg blir bevisst om mine drivfjærer? Men det å notere og å skrive, vil uansett føre til at jeg blir mere klar over egen handlemåte. Av bestemte grunner har jeg lagt denne utleggelsen og innrømmelsen innunder verdensanskuelsen “antroposentrisme”. Først og fremst er det fordi det hele dreier seg om psykologi. Såvel spiritualisme, som materialisme, kunne teoretisk komme på tale, men det psykologiske felt er i våre dager så grensesprengende og difust nærgående de åndelige fenomenene, som psykodelisk eksperimentell medikamentell stoffelighet. Et tema om placibo.
 Men “storyen” er ikke avsluttet.

Der det for mitt vedkommende ble slutt på leken, og hvor jeg skjønnte det begynnte å skurre, var der hvor Watsons opplegg allikevel skulle innebære at jeg skulle imøtekomme med noen “småpenger” for å få utlevert pakken med 12 millioner amerikanske dollar.
Her kunne jeg begynnt ifra a til å, og fortalt historien på nytt, noe jeg vil vurdere om litt.
Jeg mener leken er interessant, og kanskje kan utbroderes til en “bestseller”. Men i disse agurktider, vil jeg forløbig friste med denne forsmaken som er gratis! Jeg håper å kunne advare imot følgende tre navn:  John Watson Jr. - Mr Darny Johnson the diplomatic - og Mark Donard.
Den siste er oppgitt som bankansatt i Western Union Bank i Dubai, og er nødvedigvis ikke et falsk navn.  Jeg tror at det er en person som står bak, og at han befinner seg i Dubai.  Jeg har en mistanke om at han har prøvd seg på, og har allerede lurt noen nordmenn. Han søker iallefall etter vikingenes arvtagere.
Dersom interessen for fortellingen er stor, vil jeg selvfølgelig bruke mere tid og kraft, ettersom  grunnlaget her er det som faktisk skjedde mellom lørdag 13.juli til mandag 22.juli.
26.7.13

Antroposentrisme4.mai 2013

Samfunnslønn, ubetinget grundinntekt som løsning på arbeidspørsmålet

Samfunnslønn, ubetinget grundinntekt eller borgrlønn, er noe som er nødt til å inntre før eller siden, dersom vi, resten av Europa og Vesten ikke skal ende
 i krig imot Asia.

Arbeidslinjen
slik den fremtones av de ledenende partier, er den nærmest hysterisk rasjonell og konseptuell i valgkampen. Den er Luthersk; i den forstand at i ditt ansikts sved, skal du få ditt daglige brød. Den er Kantiansk med sin pliktetikk og moralske imperativ!  Den er blåøyd i tanken om at bobleøkonomien skal kunne fremskaffe realønnsvekst og gode verdier.

Vi har mange dyktige politikere som bare har vært politikere, og vært oppdratt i politisk liv siden de var små, og vet ikke egentlig om noe annet enn slikt arbeide, slik de arbeider. Andre har måttet skifte jobb, eller endre yrke underveis, måttet stoppe opp for å se hva de driver på med. En politiker villle vært politisk død, dersom karriereveien blir avbrutt av slike opphold, og mistet lojalitet til en streng av partikultur, som når som helst krever redegjørelser i media?

Det går an å tenke seg at borgerlønnspørsmålet ikke er blitt aktualisert, fordi den vanlige tradisjonelle politiske tenkningen ikke gir rom til å tenke grunnleggende nytt og annerledes.

Politikerne som idag skal tenke seg å administrere en stat, er ikke lenger stat som før, men en kollos av en bedrift med både høyteknologisk næringsliv, avansert kulturliv, som skal ha møter med  store internasjonale aktørerer.
Her hjemme har kjernepolitikerne en svær oppgave med å fly land og strand og opprettholde den kjendisstatusen som media har lagt opp til;  forat lokalsamfunnene ikke skal føle seg forlatt ved å ikke få besøk. Det er ennå slik at Nrk samler Norge til ett rike.

Å tenke seg borgerlønn er farlig, fordi det er som å slippe alle krefter løs. Hansastaden Bergen kan organisere Vestlandet til egen republik. Trondheim et nytt bondeopprør på Stiklestad. Fra Brønnøysund og nordover kan Petter Dass svinge kappen over resursene i Lofoten, Vesterålen og kysstripen helt til tops. Slik blir den vesle Vika her i sør innvandret av andre fremmede folkeslag, hvor terrorist av 22..Juli får rett, før han blir sluppet ut.

Plutselig kan folk slutte å arbeide, og ta seg utsvevende ferier,  la den rasjonelle ansvarligheten gå fløyten, sove lenge; og ikke stå opp om morran. De forsoffene stakkars kunstnerne har lenge levd slik; sitte på restaurant og drikker rødvin, og er totalt uten sosiale skrupler. Politikernes motbilde, som hele tiden må være parat til å møte folk;  kan komme til å blotstille seg i udelikate situasjoner.   

Politikerne er blitt som keiseren uten klær.
Det mangler bare den barnlige stemmen som sier at arbeidslinjen ikke har klær, og ikke er. At hva alle innbiller seg på karrierehoffet, er bare et spill uten elleganse og glans. Bobleøkonomien er blitt så absurd at den må sprekke. Den kortsiktige økonomiske tenkningen, er blitt avslørende i et samfunn hvor tilgjengeligheten til øyeblikkelig informasjonen bare er tastetrykk. Det regime av sosialøkonomer de siste 40-50 årene i Norsk politikk, har ført til en ubalanse ikke bare på aksen nord - syd, men skapt et 2/3 samfunn med nyfattigdom der også sosialistene har resignert.
De gamle verdikonservative hadde rett: Sosialister er ikke til å stole på. De har karakterbrist og svikter sine egne kammerater.

Heldigvis er borgerlønnspørsmålet ikke et partipolitisk. Det har vært  tatt opp av Reulf Steen i sin tid, og i Venstre av og til. Nå vil det muligens bli aktualisert dersom Miljøpartiet de grønne kommer inn på Stortinget? I lang tid er spørsmålet sporadisk blitt tatt opp, men folk flest er ikke kompetente og informerte; slik fremtrer tanken  foreløbig ukjent. Det kan ha den fordelen at ingen har gjort prestisje ut av det, - og idéen vil bygges i felleskap?
 
Borgerlønnsspørsmålet har et folkepsykologisk aspekt som kan fjerne diskriminering. Janteloven vil måtte tape, der enkeltindividene ikke lenger blir stigmatisert ved å få trygd på Nav. Alle i den udefinerte båsen om at enten er man syk eller frisk, vil opphøre. Spekulasjoner ifra den som føler arbeide som en kjedelig byrde, vil evaluere sin situasjon. Primitiv utnyttelse av andres arbeidskraft vil bli adskillig mindre, fordi man nekter å ta jobben.

Politikerne som var i tråd med arbiedslinjens imperativ, vil kunne finne mere interessante og kreative politiske utfordringer enn å heve pekerfingeren til en masse de ikke kjenner: Den indirekte repremanden som sier at alle skal ut i jobb; alle må stå på, - for det gjør politikerklassen hele tiden.

Til syvende og sist trengs en analyse på hva det vil si å være arbeidedende,
 og å være arbeider! Hvilke arbeidsprosesser er det som er helsebringende? Hva er egentlig en arbeidsøkt? Kan det finnes en Lo-kompetanse på verdien av det å arbeide, foruten det evindelige punktet om lønnsøkning? Er jobb og arbeide det samme? Hvilken betydning  for felleskapet er om det individuelle arbeidet gis fullt og helt. Hvordan blir det egentlig verdsatt? Kan lønn og arbeid skille lag?

Borgerlønnsspørsmålet er ikke et rasjonelt konseptuelt, men et menneskelig logisk, psykologisk, - et antroposentrisk, der arbeidsmiljøet er det sentrale!
I dag går det om å få ryddet bort alle psykopatiske og sosiopatiske systemer som stiller seg i veien for en mennsekelig verdiskaping. De gamle hiearkiske og kvadratiske strukturene i arbeidsfordelingen er gått ut på dato. Menneskets fremtid og fredskapende sameksitens,
kan ikke bygges på en komando
ifra keiseren. 
 
Den interesannte debatten om Borgelønn står for døren, den har såvidt begynnt. I første omgang vil jeg vise til det upartiske Borgerlønn Bien Norge som ble etablert i 2012. Her er det foreløbig ingen som pretenderer å ha den absolutte fremgangsmåten og løsningen. Vi må regne med at etablerte taleføre politikere vil komme på banen når endelig det forestående krampaktige valget er overstått?
Samt forslag til ny valgordning

Torger Jacobsen filosof filosofi verdenanskuelse borgerlønn hjemmesitterne sentrum frivillig materie Ideologier politikk partiene verdensanskuelser, kosmologisk og gaias synsretninger AP SV SP Frp Rødt Venstre Kristelig Folkeparti MDG Miljøpartiet de Grønne Høyre Fremskrittspartiet rasjonalisme rasjonell rasjonelt fornuftig sunn fornuft liberalisme liberalistisk økonomi materie monadologi monader monadisme idealisme konsptualisme materialisme Konsept konseptualisme mattematisme begrep idé ideal visjon frivillighet statsråd stat maleri annens toten totning 12 ansikt humanisme fenomen fenomener objektiv dom advokat virkelighet ånd åndelig verden mentale mystikk psykologi psykiatri folk virksomhet illusjon perspektiv konstruere eksistensialisme kunst
Fra påske til pinse i nord
Akryl ca.60x90cm kr.5000,-

Antroposentrisme

Intuisjon og magefølelse?
18.april.2013
Det skal handle om å drøfte et spesielt psykologisk begrep,
der den enkelte fort kan bli lurt til å tro at fremtid er beseglet og dedikert.
Mange  gründere har hatt, og sett for seg ;
det unike i å gjøre et markant skritt for seg og andre,
der det ellers finnes gammeldags forstandskultur;
regelrytteri og handlingsløshet.
Denne "intuistiske barnligheten" er spesielt viktig, der f.eks utøvende makt sover.
Vi har sett det under terrorhandlingen 22. juli,
hvor politiet stod tilbake for helter og hjelpere.
Da det skjedde.

Det er vanlig å kalle det "intuisjon" eller "magefølelse", og
jeg vil
her gjerne etterlyse om det finnes bedre
 norske ord for det? Gjerne på nynorsk?

Torger Jacobsen filosof filosofi verdenanskuelse antroposentrisme stat maleri annens toten totning 12 ansikt humanisme fenomen fenomenalisme objektiv undre erkjennelse fenomenologi 22.juli psykisme mentale psykologi psykiatri folk personlighet kunstner alarmere
Sivilist (OM)

Jeg vil alarmére, fordi språket syntes å være utilstrekkelig.
V
i har fått et folkepsykologisk problem,
noe psykiatrirapportene etter terrorskandalen under rettsaken, er beviset for.
Jeg er forøvrig ikke i det minste tvil om tilregnligheten.
Problemet lå da under prosessen i psykologisk vaghet.

Den antroposentriske måten å se verden på er en ren
psykisme,
og vil således ikke gi rasjonelle svar på de eksemplene som belyses.
Men det har et våkent blikk for "barnlig intuisme,"
og sovende ovenfor forståelse av den virkelige intuisjon
(i "voksen" betydning av ordet).


Det psykologisk vage, gjenspeiler seg også i det politisk uavklarte,
og nok i norsk demokratisk ledelse generelt?
Grensen for å ha den rette dømmekraft, er blitt utillitarisert ved at fertallet skal gies en spesiell kompetanse på meningsytring. Henrik Ibsen var talsmann imot dette, ved det kjente utsagnet om den "kompakte majoritet";  flertallet har aldri retten på sin side.
Slik blir
folkefienden skapt.

I
dag eser det offentlige byråkratiet og statsapparatet utover alle støvleskaft.
Vi får ikke rettstat, men en næringsmessig bedrift, hvor arbeideren er direkte underlagt offentlighetsforvaltningen; inn i et psykologiserende NAV, som enten skal stemple deg inn som arbeidsfør, eller ut syk; med heftige
utredninger.
Det alarmerende er at vi ikke har begrep om individualiteters styrke, men personligheters tilfeldige tibøyeligheter. Den "barnlige" intuisjon retter seg alltid mot noe idéelt som skal bli til, mens den "voksnes" intuisjon; stadfester den reélle situasjonen.
Hvor voksen er den norske folkepsyke (folkesjel) i 2013?

Jeg har her altså ikke funnet noe bedre begrep enn "barnlig" og "voksen" intuisjon (i denne drøftelsen). Det blir ikke mere nyansert ved å snakke om magefølese, alt hva den fordøyer av
gifter og av ernæring. Vi kan holde fast ved at denne form for følelsespsykologi, har  et berettiget subjektivt aspekt. Den andre formen for intuisjon tilhører en annen synsretning enn den antroposentriske (som også er "intuistiske").  Jeg setter også begrepet "intuistisk" i klammer, da ordet knapt brukes på norsk.

Torger Jacobsen filosof filosofi verdenanskuelse antroposentrisme stat maleri annens toten totning 12 ansikt humanisme fenomen fenomenalisme objektiv undre erkjennelse fenomenologi 22.juli psykisme mentale psykologi psykiatri folk personlighet kunstner tøyelige grense
Tøyelige grenser
60x80cm


Hva denne hjelpesløsheten og forsåvidt sirkeltenkningen dreier seg om, er ikke det subjektive i seg selv. Subjektet har sin egen
logikk . Skal vi ha noen følelse for den verden vi omgies av, må det selvfølgelig begynne i det uerfarte. Men skal vi gjøre et rykk ut av sirkelen, må den settes inn i en  større sammenheng, og kunne være bevisst i det konkrete øyeblikkets stegring av følelser. Du må ha "voksen" innsikt, og være invidd i det du utfører handlingen.
Da er det ikke følelsen alene det kommer an på, men altså handling i intuisjon!
Det er således en misforståelse å sette begrepet intuisjon ekvalent med følelser.
Den virkelige intuisjon er handlende.

Den sosiale kompetansen dette medfører, er at den individuelle sivile aktør i samfunnet påtar seg et ansvar som ingen andre kan gjøre.
Det en sovende gemen hop ikke fatter, må ikke bli jantes lov, og sleppe stygge bygdedyr langt inn i sentrale strøk, og i stortingets korridorer.
I den grad politikk er råttent spill, vil den enkelte folkevalgt stå til rette ovenfor hele folket.

Idag er det bare den individuelle fordringen, som kan redde andre mennesker.
Automatiserte systemer, vil aldri nå den intuitive handling, snarere være til hinder.
Ettersom folket og folksepsykologien har fått et støkk, er vi tvunget bevisst
til å arbeide med holdingsendringer om det er aldri så tregt og gemyttelig. Ledere og politikerne har således som det alltid har, spesielt ansvar. Kan vi ikke få velge individuelt, fremfor grupper og partier; direkte fremfor indirekte; står vi nå foran det fenomen at nye støkk og terroranslag vil øke.
Noe ikke vil overraske, fordi samme grunnholdning ikke har beveget seg en milimeter?

Torger Jacobsen filosof filosofi verdenanskuelse antroposentrisme stat maleri annens toten totning 12 ansikt humanisme fenomen fenomenalisme objektiv undre erkjennelse fenomenologi 22.juli psykisme mentale psykologi psykiatri folk personlighet kunstner sammen er vi to
Sammen er vi to


Antroposentrisme
Til stadighet
oppstår nye stjerner uti kosmos.
Det samme skjer med begrepdannelser
Antroposentrisme er et slikt begrep
Hvor mange lysår det tar for å bli forstått?
Vi kan være med på å påvirke.


Torger Jacobsen 12 verden artist staten maleri galleri utstilling gralen kunstner hva skjuler langt borte
Hva skjuler langt borte? ca 40 x 90 cm

Wikipedia ber om definisjonshjelp.
Men at antroposentrisme er noe eget som ikke kan blandes sammen med noe annet, er hva her bringes til språkvask og definering.
Inholdet er primitivt og enkelt: nemlig at det dreier seg om en spesiell menneske-sentrert-het.

Og  problemet er snarere motsatt; fordi hva skal da utelukkes?
Hva er det som ikke har med mennesket å gjøre?
En uendelig lang historie?

Jeg har ikke sett at noen har brukt ordet "antroposentrisme" i sammenheng med 12 verdensanskuelser.
Allikevel skal jeg her prøve å vise at dette er saken.
Det er en lang vei å gå fordi det omfatter hva vi i kosmos kjenner.

www.12Worldview.com skal alle 12 behandles som likeverdige.

Men i særlig grad antroposentrismen, fordi den overgår
rammen for hva en læren (logos) kan bidra med:  faget psykologi.
Vi kan snarere si at psykologi er en av flere nyanser i dette feltet.

I sammenheng med denne definering, vil jeg også skrive min "uendelige historie" kallt Nuffebua og antroposentrisme. Nr.1 er lagt ut; nr.2 er herved startet. Lenger ned skal det stadig fylles på, for å konkretisere.
Etterhvert som serienumrene utsondres eller flyttes til andre sider på web,
skriver jeg nye setninger her.

En forløbig empirisk avveining av verdensanskuelsen,
er å vise til dens subjektivitet.
 Antroposentrisme er de subjektives filosofi,
hvorom alt omhandler subjektiv lovmessighet.

Antroposentrisme

Torger Jacobsen 12 verden artist staten maleri galleri utstilling gralen kunst Hvit elsker Gul i himmelen
Hvit elsker gul i himmelen (om)


Det blir trukket inn et vel av spirituelle som materielle aspekter ved dette,
 mens det  primært berører menneskets sjel.
Sjelevandring i en evolusjonistisk oppfattelse,
vil være et vitenskapelig anliggende til stadighet å kunne avdekke.
 Derimot har det religiøse aspektet et frivillig aspekt gjennom det å tro.
Tro kan være så mangt, og i forhold til materie og dets substans,
kan plasiboeffekten nevnes.

I forbindelse med Påsken kan vi si at Gud er blitt menneskesentrert,
 og derved blitt antroposentrist. Arnulf Øverland gikk med sin retorikk i "Kristendommen den 10. landeplage"
sålangt at denne menneskesentrerthet ble kanibalisme.
Mennesket spiser opp segselv??

www.12Worldview.com har i opgave å skjelne mellom de fysiske/materielle perspektivene og idéelt/åndelige. Midt immelom fremstår alle ytre og indre fenomener som er av subjektiv og objektiv art.
Antroposentrismen tar på seg oppgaven i å si alt som kan sies om det å være sjel.Torger Jacobsen 12 verden artist staten maleri galleri utstilling gralen kunst påske i nord
Påske i nord ca 60x90cm
Antroposentrisme


Nuffebua og antroposentrisme
Fortsettelse av nr. 1
Her starter nr.2:
Dette legges ut 1. påskedag som om mulig en krimsjanger:

Antroposentrisme som synretning er meget vanlig.
 Wikepedia trenger som nevnt hjelp til å få beskrivelse, der den er kort og mangelfull. Antroposentrisme er sjelden språkbruk.
Jeg vil her gå rundt grøten,
og prøve iblandt å samenfatte hva det dreier seg om, som jeg delvis har gjordt ovenfor her i serien. C.G.Jung valgte å skrive sitt liv og utgi det etter sin død. Det er følsomt stoff som har godt av å bli allminneligjordt, tenkte han. Allminneligjordt fordi det dreier seg om et sammenhengende mysterium i psykologisk henseende. Subjektet, dvs den enkeltes subjekt , har visse lovmessigheter som er allmenne.
 
Hvor godt er det ikke en sjelden gang å møte et annet menneske som du føler deg forstått av? Å utdype den antroposentriske verdensankuelsen er i høy grad det å skrive følgetonger med gjenkjennelse av lokale kontekster.
At nordmenn både er skriveglade og leseglade, skyldes at våre kulturelle røtter ikke er blitt oppdaget ennå. I de grisgrendte strøk er det mange hemligheter som skjuler seg bak en stokk og sten. Den stille historie.
Vi bader ikke i omgivelser av marmorstøtter.

Evangsgutua var min første skolevei, og som jeg har mye å si om. Dumpene og humpene var det bare mopedistene og råkjørerne som mislikte. Det var greit før i tida, før de naturlige fartsdemperne ble erstattet med kunstige. Jeg må si det som tantene og onkelene mine ifra by´n: Dette er jo rene idyllen!

Wikepedia trekker også frem miljøaspektet ved den anskuelsesretning det her dreier seg om. Og desto mere interessant er det at bevaring av slike gutuer gir samme uutgrunnelige følelse som hva elvene i Kina gjør. Du vet ikke nøyaktig når og hvor det starter!
Imens jeg skriver dette, merker jeg hvordan det ene minnet etter det andre graves frem, lag etter lag.
Og vi skal ikke kimse av at minnearbeidet. Minnet var den største dyd hos Arthurs 12 riddere!

Jeg blir nødt til å komme tilbake til den nederste dumpa i Evangsgutua som i disse dagene gjennomgår et grus-somt slag. Om vinteren kjørte jeg rattkjelke med start ved Øvre Evang. Utfordringen lå i manøvreringen av den første svingen, og av det fjellet som stakk opp midt i veien.
Under særlig glatte forhold, kunne medfarten ifra svingen, gi den store tilfredstillellsen i at kjelken ikke stoppet opp før du nådde helt nederst.
Strekket er nok mere enn en halv kilometer med flater og en liten bakke ved Evensen og, en større enn hos Magne Olav. Etter dumpa kom en motbakke som buffer i de store skihopperbakkene. Om kjelken gikk uten hjelp helt ned til jernbanelinja, har jeg ikke helt klart for meg idag?

I nr. 1  kom jeg til å antyde noe om gjentatte jordliv.
Og jeg skal straks gå videre på det. Men det er som sagt altså ikke et religiøst tema. Det er ren vitenskap. Her i følgetongen vil det stadig dukke opp antydninger som skal bekrefte forskningen på feltet.
Antroposentrismen gjør ikke krav på å formidle visdom slik sofiene* gjør. Det uten å benekte at visdom også KAN ligge til grund.
Har du funnet Sofie*, dvs visdom i betydning opphøyet viten, er det ikke å forakte.
Samtidig har du lov til å tumle i mørket og i gråsoner.
Antroposentrisme er mere vanlig enn som så; som sagt!

Høytiden i skrivende stund er i særlig grad opptatt av krim,
men den handlingsrammen jeg skal bruke er ikke på den opplyste og skarpe vidda under sol og fullmåne.
Det går opp for meg at  vidda på den andre siden av årsløpet er en 
i  ferdigtresket tilstan. Det er på høstjordet det skjer,
hvor høstmørket nærmer seg de mørke skyggehandlingene.

Her var handlingen lagt til den løa som lå langt innpå jordet,
 hvor ingen andre hadde sentrale ærender å utrette.
Mordene kunne foregå upåaktet.
Dette tilsynelatende "helvetes sted" eller "Henna", blir idag omarbeidet til en trengsel i mere kapitalistisk forstand. Det var altså inget helvete, men jeg vil si: "himmel". Det er fort at  tingene snur til det motsatte.
F.eks at stedet Toten vekker en annen assosiasjon i Tyskland enn ifra ophavstedet, kan bli en ganske så spissfindig lek. For opphavstedet dramatiseres til det fryktinngydene. Den som leser Toten transport på trailerne når de farer i syd! Hvem vet om Totningene under andre verdenskrig ble spart mere enn andre p.g.a. navnet?
Men nå altså tilbake til min virkelighetsnære barndom:

redigert kl.21.55 - 31.03.13

* sofiene og Sofie brukes her som metafor til viten og visdom

Hjemmesidestruktur

Det opplagte
det idéelle <> det reelle
Det åpenbare
 tilbake til
og opp
Antroposentrisme
www.12Worldview.com

12 Worldview (uk)
12 Weltanschaungen (de)
12 Verdensanskuelser (no)
12 Halvsanheter/Utilstrekkeligheter

Materialitisk livstil
Nominalisme                       Hedonisme
 Ateisme                                      Skeptisisme
Agnostisisme      <                           >     Solipsisme
Dilettantisme                                    Fanatisme
Fatalisme                   Kverulantisme 
Spiritisme


www.totning.com
www.torgerjacobsen.no

www.statendetermeg.no

www.torgerfinnerdenannen.com

Kontakt
Dagbok 2014


Homepages
www.12Worldview.com
12 Weltanschaungen (de)
12 Worldview (uk)


Hjemmesider på Norsk

www.torgerjacobsen.no

12 Verdensanskuelser

www.statendetermeg.no

www.torgerfinnerdenannen.c

www.totning.comSosiale media
Blogg


www.statendetermeg.no:
Departementene
Vitenskap
Veiviser          Distrikt
Budsjett               Utlendighet Åndsliv                Årvåkenhet
Byttehandel          Innenriks Bevilgning     BevaringTilbake og opp
12 Verdensanskuelser
( På norsk)

...............................................................


 


 .

.

.

.

.

.

Tilbake og opp
12 Verdensanskuelser
( På norsk)

og opp
Antroposentrisme