12 Verdensanskuelser (no)

Materialisme og monadisme

12 Dyder V

Går vi imot en ny autoritesavhengighet?


www.torgerjacobsen.no
Gallerikontoret

www.statendetermeg.no Nuffebua og antroposentrisme


www.torgerfinnerdenannen.com

Calendar No-Eng


www.12Worldview.com
12 Worldview (uk)
12 Weltanschaungen (de)

Triangle:

Theismus

Intuitismus

Naturalismus

 

7 days a week:

Gnosis

Logismus

Voluntarismus

Empirismus

Mystik

Transzendentalismus

Okkultismus

 

84 concepts

3 squares/krosses

 

Deismus

Nominalismus

Agnosticismus

Atheismus

200 mosquitoes

 

6 contrasts:

Matter/Spirit

Dualism/Monism

Subjectively/Lens

Quantity/Quality

Sense /Dynamics

Sensual/Supersensible


Tilbake til

www.statendetermeg.no
www.torgerfinnerdenannen.com


www.12Worldview.com
12 Worldview (uk)
12 Weltanschaungen (de)
12 Verdensanskuelser (no)


www.totning.com

www.torgerjacobsen.no

.............

.

.
12Worldview.com main
12 Worldview (uk)
12 Weltanschaungen (de)
12 Verdensanskuelser (norsk)
12 Dyder


På leting etter Gralen
via Arthurs riddereImens den Romerk-katolske ; 
Peter-Paulinske (Per og Pål) kristendom
 avskaffet "ånden i mennesket" 
på kirkemøtet i Kontantinopel året 869, 
letet den  Keltisk-Norøne etter Gralen 
gjennom  Kong  Arthurs borg.
 Trolig  var  det ikke bare en Arthur, men en rekke
...


Torger Jacobsen 12 verden artist staten maleri galleri utstilling gralen kunst solstenen
 
Solstenen (OM)Ridderne rundt det runde bord var 12, 
forøvrig en kosmologisk kunnskap i den eldste norrøne innvielse. 
Det dreide seg om å frigjøre sverdet som satt fast i stenen.
Via 12 dyder  skal erkjennelse nå til tvisyn, klarsyn og visdom.

Av de 12 nevnte er "minne" her det viktigste.

På "Askeladdvis" er utganspunktet for ham
 "ved gruen å rote i glørne".

Den som er med på å vinne prinsessen og halve kongeriket,
er her invitert til å være med på å utdype
Parsifal legenden, 
og våre folkeeventyr.

Dydene som her er ramset opp,
skal her helst lenkes opp,
og settes i riktig rekkefølge,
og i forbindelse med den øvrige 12het.

www.12worldview.com har i oppgave
å se hva sammenhengen består av,
i de ulike røttene i de forskjellige kulturene.


Tukt
Kyskhet
Gavmildhet
Trofasthet
Måtehold
Aktsomhet
Blyghet
Beskjedenhet
Utholdenhet
Ydmykhet
Tålmodighet
MinneTorger Jacobsen 12 verden artist staten maleri galleri utstilling gralen kunst sol pinse
Pinse 70 x 100 cm


Materialismus
Mathematismus               Sensualismus 
 Rationalismus                             Phänomenalismus
Idealismus         <                         Realismus  
Psychismus                                 Dynamismus
Pneumatismus               Monadismus 
 Spiritualismus
Hjemmesidestruktur

Det opplagte
det idéelle <> det reelle
Det åpenbare
 
tilbake til
www.12Worldview.com
www.statendetermeg.no 

www.torgerfinnerdenannen.com

.......................................................
Contact

 

 Homepages in different languagesstatendetermeg.no

torgerfinnerdenannen.com (no)


v 12Worldview.com
12 Verdensanskuelser (no)

torgerjacobsen.no


totning.com (no)

12 Worldview (uk)
English language

Please, let me hear from you if you want weekly newsletter

12 Weltanschauungen (de)

12 Verdensanskuelser (no)YouTube:

12 Worldview (n)
12 verdensanskuelser
gjennom
Torger Jacobsens
blikkBlogg

Facebook:

Torger Jacobsen 


 

Back to top
12Worldview.com


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.