Utvikling av begrep-rekke-følge-system:

Development of concept-order system:

Entwicklung eines Konzept-Ordnungs-Systems:

Viser til lenker med dette perspektivet på forskjellige språk:

Refers to links with this perspective in different languages:

Verweist auf Links mit dieser Perspektive in verschiedenen Sprachen:

De tolv verdensanskuelsene:

12 Verdener på: Norsk Worlds English Welten Deutsch

12worldview er det engelske ordet for 12 Verdensanskuelser. På tysk er det Die12 Weltanschaungen. Siden språket er allment og internasjonalt er en oppgave at dette kan oversettes til alle språk.

                         

De 12 verdensanskuelsene er satt opp i en krets. 12 er det første oversiktsbilde for alle begreper som det kan ryddes opp i. Derfor denne lenke -krets. Det er 7 underkategorier i hver, og det vil ta tid å få dekket opp alle.Tekster og ordbilder fra andre steder og sider vil kunnet bli å gjenfinne plassert i 12-heten og i dens 7-het. Ordbilder som allerede er satt inn kan mangle tekst. De skal utdypes med forklarende tekst etterhvert.

Materialisme

Objektivisme               Sensualisme

Rasjonalismen                 Fenomenalismen

Idealisme                  < – >               Realisme

Psykisme                                       Dynamisme

Essensialisme                Monadisme

Spiritualisme

Die Zölf Weltanschaungen:

12worldview ist das englische Wort für 12 Weltanschauungen. Auf Deutsch heißt es Die12 Weltanschauungen. Da die Sprache universell und international ist, ist es eine Aufgabe, dass diese in alle Sprachen übersetzt werden kann.

Twelve World View:

12worldview is the English word for 12 Worldviews. In German it is Die12 Weltanschaungen. Since the language is universal and international, it is a task that this can be translated into all languages.

Prosjektet forklart på norsk – Das Projekt wird auf Norwegisch erklärt – The project explained in Norwegian

Mailingliste:

OPP: